Wymódlmy pokój w rodzinach

Krzysztof Król

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 37/2012

publikacja 13.09.2012 00:15

Do Chlebowa k. Gubina sprowadzono relikwie św. Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych. 15 września uroczyście do kościoła wprowadzi je bp Stefan Regmunt.

 – Oprócz relikwiarza w kościele znajdzie się obraz św. Rity, namalowany przez elżbietankę s. Felicytę Szewczyk z Wrocławia – Oprócz relikwiarza w kościele znajdzie się obraz św. Rity, namalowany przez elżbietankę s. Felicytę Szewczyk z Wrocławia
Krzysztof Król

Relikwie do Chlebowa trafiły z Sanktuarium św. Rity w Cascii we Włoszech dzięki staraniom bp. Stefana Regmunta. Sprowadzenie ich do parafii było pragnieniem śp. ks. kan. Władysława Szeremeta, dawnego proboszcza. Realizacją testamentu zajęli się ks. infułat Kazimierz Jandziszak ze Świdnicy, ks. prałat Bogdan Kaczorowski ze Ścinawy, a wspomagała ich katechetka Maria Chuda z Zielonej Góry. Radości z otrzymania relikwii nie kryje obecny proboszcz Chlebowa ks. Zbigniew Nidecki. – To patronka potrzebna na te czasy. Spraw trudnych nie brakuje w naszym kraju i diecezji, m.in. są rodziny patologiczne, rozbite małżeństwa, ludzie niekorzystający z sakramentów – zauważa ks. Nidecki.

– Od kwietnia do października, każdego 22. dnia miesiąca po wieczornej Mszy św. będzie specjalne nabożeństwo i ucałowanie relikwii. Święta Rita urodziła się ok. 1380 roku we Włoszech. Jako młoda dziewczyna poczuła powołanie do życia zakonnego, ale posłuszna woli rodziców wyszła za mąż. Po 18 latach, po śmierci męża i dwóch synów, Rita wstąpiła do zakonu. – Przez 40 lat służyła Bogu i ludziom, prowadząc życie pełne modlitwy, umartwienia i uczynków miłosierdzia. Przez ostatnie 15 lat życia nosiła na czole stygmat ciernia Męki Pańskiej – wyjaśnia proboszcz.