Poczujmy się odpowiedzialni

Krzysztof Król

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 40/2012

publikacja 04.10.2012 00:15

Z biskupem Tadeuszem Lityńskim rozmawia Krzysztof Król.

 – To było prawdziwe doświadczenie Kościoła powszechnego – mówi bp Tadeusz Lityński. Na zdjęciu podczas liturgii – To było prawdziwe doświadczenie Kościoła powszechnego – mówi bp Tadeusz Lityński. Na zdjęciu podczas liturgii
Archiwum bp. Tadeusza Lityńskiego

Krzysztof Król: Od 10 do 20 września odbyła się w Watyka- nie konferencja z udziałem nowo mianowanych biskupów z Ameryki Północnej i Środko- wej, Australii, Nowej Zelandii i Europy. Co było celem tego spot- kania?

Bp Tadeusz Lityński: – Spotkanie miało zjednoczyć biskupów, ale także dać możliwość głębszego zrozumienia biskupiej posługi. Przez 10 dni gościliśmy kardynałów prefektów kongregacji, jak również przedstawicieli dykasterii rzymskich z wykładami, które wprowadzały w posługę biskupa w Kościele. Wśród poruszanych tematów były m.in.: „Biskup jako uświęciciel swojego ludu”, „Mistrz modlitwy, ojciec i brat”, „Administrator diecezji”, „Odpowiedzialny z powołania”, „Uczestnik dialogu międzyreligijnego”. Nad całością czuwał prefekt Kongregacji ds. Biskupów – kard. Marc Ouellet, ale każdego dnia Mszy św. przewodniczyli kardynałowie z poszczególnych kongregacji, którzy mieli konferencję. Były też spotkania w grupach kontynentalnych, w których poruszano specyficzne dla danego regionu problemy. W przypadku naszej europejskiej grupy podkreślano problem sekularyzacji, laicyzacji i kryzys rodziny.

Spośród 90 biskupów ilu było z Polski?

– Pięciu. Biskup łomżyński Janusz Stepanowski, biskup pomocniczy warszawsko-praski Marek Solarczyk, administrator diecezji pelplińskiej Wiesław Śmigiel, biskup pomocniczy bielsko-żywiecki Piotr Greger. Dla nas, Polaków, szczególne znaczenie miało nawiązywanie w wielu dyskusjach i prezentacjach do posługi biskupiej bł. Jana Pawła II. Często przywoływano jego naukę i świadectwo.

Był czas na poznanie Watykanu?

– W ramach tego pobytu mieliśmy możliwość odprawić Mszę św. w Bazylice św. Piotra i być przy jego grobie. Dzięki życzliwości Polaka, ks. Alberta Warsy, sekretarza Prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, mieliśmy okazję zwiedzić miasto i państwo Watykan od środka. Zobaczyć te miejsca, które na co dzień nie są dostępne dla turystów. Byliśmy także w Instytucie Polskim w Rzymie, obchodzącym 100-lecie istnienia, w którym miało miejsce ostateczne zredagowanie słynnego listu o pojednaniu skierowanego przez biskupów polskich do biskupów niemieckich w 1965 roku.

A spotkał się Ksiądz Biskup z papieżem Benedyktem XVI?

– Spotkanie z Ojcem Świętym odbyło się na zakończenie naszego pobytu.

Byliśmy na prywatnej audiencji u papieża Benedykta XVI w Castel Gandolfo po jego powrocie z Libanu. Papież przypomniał nam, abyśmy dawali przykład życia w ufnym zdaniu się na Boga, bo nie można służyć ludziom, nie będąc najpierw sługą Bożym. Podczas spotkania był czas na osobistą rozmowę z papieżem i błogosławieństwo na posługę biskupią.

11 października rozpocznie się w Kościele Rok Wiary. To szansa na…

– To szansa na osobiste spotkanie z Chrystusem. Poprzez Rok Wiary papież Benedykt XVI, patrząc na sytuację świata i Kościoła, chce nam dać kolejny impuls do jeszcze bardziej zażyłej więzi z Chrystusem. Potrzebujemy ożywienia naszej wiary, aby rozpalać nią innych. Tak często wiara ludzi dorosłych jest na poziomie wiary dziecka i potrzebuje pogłębienia. Jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie nie tylko siebie, ale też swojej rodziny, bliskich, współpracowników, sąsiadów. Poczujmy się odpowiedzialni nie tylko za własne życie wiary, ale też drugiego człowieka. Nie ograniczajmy tego zadania tylko do księży czy wybranych wspólnot, bo każdy chrześcijanin jest wezwany do głoszenia Dobrej Nowiny. Aby ożywić zapał misyjny,od 11 do 14 października w naszej diecezji rozpocznie się Kongres Stowarzyszeń, Ruchów i Wspólnot dla Nowej Ewangelizacji. Zachęcam wszystkich diecezjan do osobistego udziału.•