Idźmy i głośmy

Krzysztof Król

publikacja 14.10.2012 21:20

Zakończył się Kongres Stowarzyszeń, Ruchów i Wspólnot dla Nowej Ewangelizacji. Ostatnim akcentem czterodniowego spotkania była Msza św. w kościele pw. Ducha Świętego z okazji Roku Wiary. Wcześniej od samego rana uczestnicy kongresu ewangelizowali przy kościołach i na ulicach miasta.

Idźmy i głośmy Kongres Stowarzyszeń, Ruchów i Wspólnot odbyła się od 11 do 14 października Krzysztof Król/GN

Uroczystej liturgii 14 października na zakończenie kongresu przewodniczył bp Stefan Regmunt. Mszę św. współkoncelebrowali także bp pomocniczy Tadeusz Lityński, bp senior Paweł Socha oraz wielu kapłanów z całej diecezji. – Musimy mieć świadomość naszej misji. Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby wszyscy uwierzyli i stali się uczestnikami zbawienia. Bycie człowiekiem wierzącym dzisiaj nie jest łatwe – mówił biskup i kontynuował: – Żyjemy w społeczeństwie, które z różnych powodów często odwraca się ku takiemu stanowi jak niewiara. Z drugiej strony widzimy, ile jest środowisk kulturalnych i intelektualnych, które się poddają manipulacji współczesnego świata. Europa ze swym nihilizmem religijnym jest tego przykładem. Dlatego też Kościół chce nam pomóc, abyśmy spojrzeli krytycznie na to wszystko, co nas otacza i jednocześnie spojrzeli krytycznie na samych siebie. I usłyszeli wreszcie to wezwanie, że mamy stać się nowymi ludźmi, mocnymi w wierze.

W homilii do przedstawicieli grup z całej diecezji biskup przypomniał, że adresatami Roku Wiary są ludzie dobrej woli. – Ci, którzy są silni w wierze, niech składają świadectwo, że warto być blisko Chrystusa i żyć Jego Ewangelią. Ci, którzy są słabi, powinni szukać sposobów, aby swą wiarę wzmocnić. A ci, którzy są daleko od Boga, muszą usłyszeć o tym wszystkim, co jest związane z byciem chrześcijaninem, aby wiedzieli, z jakich wartości, z jakiej perspektywy, z jakich możliwości rezygnują – mówił pasterz diecezji i dodał: – Wiara w zlaicyzowanym świecie czeka na odnowienie.

Pierwsze dwa dni Kongresu Stowarzyszeń, Ruchów i Wspólnot dla Nowej Ewangelizacji odbyły się w Rokitnie (11-12 października). Tam miało miejsce sympozjum poświęcone nowej ewangelizacji, natomiast 13 i 14 członkowie grup przyjechali do Zielonej Góry, aby uczestniczyć w spotkaniach, konferencjach, czuwaniach i ewangelizacji.

Gościem specjalnym kongresu był ks. prof. Denis Biju-Duvalem z Rzymu, który jest konsultorem Papieskiej Rady ds. krzewienia Nowej Ewangelizacji.