Pytania o ojczyznę

Krzysztof Król

publikacja 11.11.2012 15:22

Msza św. w katedrze, przemarsz ulicami miasta i uroczystości pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego złożyły się na wojewódzkie obchody Święta Niepodległości, które w tym roku odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim.

Narodowe Święto Niepodległości Narodowe Święto Niepodległości
To nazywa się patriotyzm!
Krzysztof Król / GN

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w gorzowskiej katedrze. Przewodniczył jej bp Stefan Regmunt. – Chcemy, aby to święto niepodległości edukowało nowe pokolenia, a nam starszym przypominało ludzi, fakty, okoliczności i miejsca związane z trudem odzyskania wolności. Chcemy, aby święto niepodległości nieustannie przybliżało nam prawdę o tamtych wysiłkach podejmowanych dla odzyskania wolności utraconej przez lata – mówił w homilii biskup.

Biskup podkreślił, że podczas Święta Niepodległości nie może zatrzymywać się jednak tylko na faktach historycznych, ale do refleksji nad własnym patriotyzmem. – Święto Niepodległości Polski zobowiązuje nas także do postawienia sobie pytania: czym dla mnie jest dzisiaj ojczyzna i jak przyczyniam się do tego, aby była ona wolna? – mówił bp Regmunt i kontynuował: – Jesteśmy wezwani do tego, abyśmy wzbudzili w sobie pragnienie, aby żyć dla Polski, zdobywać się na ofiarę ze swoich talentów i możliwości, aby ta nasza ojczyzna mogła zachować to, co jest najpiękniejsze i była umiłowanym domem dla Polaków.

W trakcie Mszy św. odbyła się uroczystość przekazania przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lubuski sztandaru na ręce harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Gorzowski.

Po Mszy św. uczestnicy przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam było m.in. wystąpienie wojewody lubuskiego Marcina Jabłońskiego, wręczenie nagród laureatom konkursu dla młodzieży: „Polska, patriotyzm, niepodległość – co te słowa dla mnie znaczą?”, Apel Pamięci i salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem przez uczestników uroczystości.

W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele Kościoła, władz parlamentarnych, wojewódzkich, samorządowych i miejskich, a także wojska, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, celników, kombatantów, a także reprezentanci szkół, stowarzyszeń, organizacji oraz wielu gorzowian.