Kapłani składali sobie życzenia

ks. Witold Lesner

publikacja 19.12.2012 16:50

Do kościoła seminaryjnego 19 grudnia przyjechali kapłani posługujący na terenie całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Byli kapłani diecezjalni i zakonnicy.

Opłatek księży Opłatek księży
Bp Stefan Regmunt podziękował kapłanom za ich posługę w diecezji
ks. Witold Lesner/GN

Tradycyjnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia w kościele seminaryjnym swoje spotkanie opłatkowe przeżywają księża. - Nie jest możliwe, byśmy spotkali się w sam dzień Wigilii, ponieważ każdy ksiądz jest wtedy ze swoimi parafianami. Jednak chcemy również w naszym gronie przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia - powiedział bp Stefan Regmunt.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy brewiarzowej, po której ks. kan. Zygmunt Zimnawoda, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie wygłosił krótkie rozważanie i złożył życzenia biskupom w imieniu wszystkich kapłanów. - Nasz rzeczywisty rodowód stanowi wiara w Jezusa, który daje nam nowe pochodzenie, rodzi nas z Boga - rozpoczął ks. Zimnawoda. - W Betlejem Syn Boży narodził się jako człowiek. W Jerozolimie, w miejscu Ostatniej Opłatek księży   Opłatek księży
Życzenia biskupowi diecezjalnemu w imieniu wszystkich kapłanów złożył ks. kan. Zygmunt Zimnawoda
ks. Witold Lesner/GN
Wieczerzy, zrodziliśmy się my, obdarzeni sakramentem kapłaństwa. Zrodzeni z Boga i z Bogiem żyjący oraz służący Bogu - to największy skrót naszego chrześcijańskiego i kapłańskiego rodowodu. Stawajmy przed wschodzącym z Wysoka Słońcem, by rozświetlało nasze drogi i umacniało nasze kroki na drogach pokoju - mówił świebodziński kustosz. - W te świąteczne dni stawajmy przed Jezusem: Panem i Królem, Mistrzem i Nauczycielem, przed Sędzią i Prawodawcą, przed Miłością i Miłosierdziem. Niech temu służą wszystkie dzieła w naszej wspólnocie diecezjalnej, które umacniają wiarę, budzą nadzieję i rozpalają miłość - kontynuował ks. Zimnawoda. A zwracając się bezpośrednio do bp. Stefana Regmunta, w imieniu wszystkich powiedział: - Życzymy, by dary, jakie Jezus przyniósł z nieba na ziemię stały się Księdza Biskupa udziałem. Niech Boży pokój nieustannie panuje w sercu, niech Boża radość ciągle ogarnia serce i niech Boża miłości nieustannie umacnia serce Księdza Biskupa. podnieś rękę Boże Dziecię i błogosław.

Opłatek księży   Opłatek księży
Na spotkanie przyjechali kapłani diecezjalni i zakonni
ks. Witold Lesner/GN
Następnie przemawiał biskup diecezjalny. - Przede wszystkim chciałbym podziękować księżom za waszą wierność Bogu i Kościołowi. Dziękuję również za pracę w parafiach. W konfesjonale i przy ambonie, zwłaszcza podczas adwentowych rekolekcji czy w przygotowaniach oprawy zbliżających się świat - mówił biskup i kontynuował: - W Roku Wiary Kościół wzywa nas do wysiłku, by każdy kapłan w nowy sposób docierał do tych, którzy są duchowo słabi. Oni potrzebują naszej modlitwy i zaangażowania, by ci, których nam Bóg powierzył, mogli do Chrystusa dotrzeć. A składając życzenia bp S. Regmunt powiedział: - Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia umocniły naszą wiarę, napełniły pokojem Chrystusa, pobudziły do życia sensownego i pobożnego oraz by były źródłem życia odważnego i pełnego świadectwa. Życzę, aby te Święta jeszcze bardziej uczyniły z nas ludzi pełnych dobroci.

 Podczas opłatkowego spotkania była również okazja do spowiedzi i przyjacielskich rozmów przy kawie. O oprawę muzyczną zadbał paradyski chór seminaryjny.