Redaktor wydania

Ks. Witold Lesner

|

Gość Zielonogórsko-gorzowski 01/2013

publikacja 03.01.2013 00:00

Dziś do Jezusa przychodzą Mędrcy, a więc ludzie światli, uczeni, o szerokich horyzontach.

Potrafili oni, bazując na swojej wiedzy, odczytać znaki i wybrać się w drogę. I mieli też odpowiednie dary, bo wiedzieli, do Kogo idą. Mam nieodparte wrażenie, że wielu dzisiejszych chrześcijan błądzi w swojej wierze po omacku. Idą, ale nie wiedzą, dokąd i do kogo. A przez to ucieka okazja spotkania Boga żywego i prawdziwego. Pewnego dnia Jezus zapłakał nad Jerozolimą, bo nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. Co zrobi, gdy nas zobaczy? Zapłacze czy ucieszy się, rozpoznając?