Redaktor wydania

Krzysztof Król

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 03/2013

publikacja 17.01.2013 00:00

Czy jestem w stanie łaski uświęcającej? – to jedno z pytań, jakie bp Wilhelm Pluta proponuje zadawać sobie każdego dnia w czasie rachunku sumienia.

Przy okazji kolejnej rocznicy śmierci sługi Bożego wracamy do jego życiorysu, ale może warto bardziej pochylić się nad jego nauką, w której wiele miejsca poświęcił rodzinie. Zwracał się nie tylko do kapłanów, wskazując, jak być duszpasterzem rodzin, ale także do samych zainteresowanych. Nie z dystansem, ale z ogromną otwartością: „Mam do Was zaufanie i odważam się więc do Was mówić o sprawach duchowych”.