Chrześcijanin solą ziemi

Krzysztof Król

publikacja 15.03.2013 11:23

Od 18 do 24 marca w Gorzowie Wlkp., Głogowie i Zielonej Górze potrwa Festiwal Życia. W związku z tym bp Stefan Regmunt skierował do diecezjan specjalną odezwę.

Festiwal Życia Festiwal Życia
W ubiegłorocznym Marszu dla Życia wzięło udział ok. 2,5 tys. osób. Na zdjęciu: Spotkanie pod pomnikiem bł. Jana Pawła II przed kościołem pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze
Krzysztof Król / GN

Drodzy Diecezjanie,

Wielki Post i trwający Rok Wiary jest dla nas wszystkich szansą na pogłębienie relacji z Chrystusem, który nadaje naszemu życiu nadprzyrodzony smak i uzdalnia nas, abyśmy jako chrześcijanie mogli „być solą ziemi” (por. Mt 5,13). Ten ewangeliczny obraz, a zarazem myśl przewodnia obecnego roku duszpasterskiego, stał się inspiracją dla tegorocznego Festiwalu Życia w naszej diecezji, który odbędzie się pod hasłem „Nadaj życiu smak”. Festiwal zwróci naszą uwagę na rozmaite przestrzenie ludzkiego życia, w które chcemy wnieść radosną moc Ewangelii. Szczególny zaś akcent będzie położony na życie małżeńskie i rodzinne. Ze względu na jego współczesny kryzys wymaga ono bowiem tym większego wsparcia całego Kościoła, który nie chce być i nie jest „wielkim milczącym” wobec tego problemu.

Festiwal, który będzie trwać od 18 do 24 marca, obejmie trzy miasta naszej diecezji: Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę i Głogów. Cieszy nas fakt, że organizację festiwalu wspierają prezydenci tych miast, a także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz ruchy i stowarzyszenia, które promocją rodziny i świętości życia zajmują się na co dzień.

W programie festiwalu znajdą się m. in. wydarzenia kulturalne, warsztaty pomocne w pogłębieniu więzi małżeńskiej i rodzinnej, a także spotkania dla małżeństw i wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami leczenia niepłodności. Wszystkie te doświadczenia ogarnie oczywiście chrześcijańska liturgia i modlitwa o to, by Chrystus nadał naszemu życiu smak i napełnił radością płynąca z wiary.

Festiwal zakończy się w Niedzielę Palmową. W Kościele ta uroczystość łączy się ze Światowym Dniem Młodzieży. Nadto w Polsce w tym roku na początek Wielkiego Tygodnia przypada Narodowy Dzień Życia, który obchodzony jest 24 marca. W tę szczególną niedzielę zapraszam zatem Was, drodzy diecezjanie, a zwłaszcza Was, droga młodzieży, do festiwalowych miast, gdzie uroczystym Eucharystiom przewodniczyć będą księża biskupi. Podczas tych Mszy św. wszyscy chętni będą mogli złożyć swe deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ponadto w Głogowie i w Zielonej Górze odbędą się w ten dzień Marsze dla Życia. Zachęcam serdecznie do czynnego w nich uczestnictwa. To szansa, aby ukazać entuzjazm wiary, tak dziś potrzebny w dziele nowej ewangelizacji.

Na czas festiwalu i odkrywania smaku życia z serca błogosławię:

bp Stefan Regmunt