Zmarła Teresa Klimek

Krzysztof Król

publikacja 29.12.2013 23:35

Nie żyje Teresa Klimek – nauczycielka, działaczka opozycyjna i wieloletnia prezes gorzowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

Zmarła Teresa Klimek Teresa Klimek zmarła w wieku 84 lat Żródło: www.bratalbert.net

Pani Teresa urodziła się 11 października 1929 r. w Hrubieszowie, w Gorzowie Wlkp. mieszkała od 1953 r. W 1966 roku uzyskała tytuł magistra matematyki na UAM w Poznaniu. W 1976 r. ukończyła podyplomowe studia z informatyki w UW. Uczyła w gorzowskich szkołach średnich, a od 1984 r. przebywała na emeryturze.

W latach 70. XX wieku była współzałożycielką i działaczką KIK-u w Gorzowie Wlkp., który początkowo działał nielegalnie. Od 1998 r. jest prezesem KIK-u. Od 1988 r. była współorganizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej. Od 1980 r. zaangażowała się w działalność NSZZ „Solidarność”. Zakładała koła „Solidarności” oświaty i wychowania w szkołach. Była delegatką na I wojewódzkim zjeździe delegatów NSZZ „Solidarność” i została wybrana do Zarządu Regionu. W latach 1980–81 powołała Komitet Pomocy Więzionym za Przekonania. Od 15 grudnia 1981 r. do 27 czerwca 1982 r. była internowana, najpierw w Poznaniu, potem w Gołdapi.

Po uwolnieniu działała w diecezjalnym Komitecie Pomocy Podziemnej „Solidarności”. Ponadto Teresa Klimek była inicjatorką zawiązania w Gorzowie Komitetu Pamięci Ofiar Katynia. W 1987 roku zainicjowała powstanie gorzowskiego Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, a od 1988 r. współorganizowała Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Pani Teresa Klimek w lipcu tego roku została honorowym obywatelem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.