Redaktor wydania

ks. Marcin Siewruk

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 10/2014

publikacja 06.03.2014 00:15

Zbliżają się uroczystości kanonizacyjne bł. Jana Pawła II.

Przyglądaliśmy się przygotowaniom do tego wydarzenia. Nauczycielom, ale nie tylko, potrzebny jest wzór bez skazy. Karol Wojtyła jest postacią, do której można odwoływać się bez najmniejszych wątpliwości. Jego zaangażowanie na rzecz pokoju, pojednania między wyznaniami, religiami, różnymi kulturami jest wzorem, jak we współczesnym świecie uczyć się tolerancji i szacunku wobec człowieka (ss. IV–V). Patronką pontyfikatu Jana Pawła II była św. Jadwiga Śląska. O jej pobycie w Krośnie Odrzańskim przeczytamy w „Szkicowniku osobistym” (s. VIII).