Przypatrywali się Mojżeszowi

Kl. Łukasz Żołubak

publikacja 18.03.2014 08:50

Od 14 do 16 marca w Domu św. Jacka w Paradyżu (Jackówka) odbyły się rekolekcje powołaniowe poprowadzone przez ks. Łukasza Niedzielskiego. Wzięło w nich udział 30 młodych mężczyzn z całej diecezji.

Przypatrywali się Mojżeszowi Rekolekcje powołaniowe „Spotkać Jezusa! Pozwól Mu naładować Twoje AKUMULATORY" w Paradyżu Archiwum: ZGWSD

Czas rekolekcji uświęcony Liturgią Godzin, adoracją Najświętszego Sakramentu i Eucharystią pozwolił uczestnikom zatrzymać się i przypatrzeć powołaniu Mojżesza, a także przez jego historię życia spróbować spojrzeć na powołanie, jakie każdy otrzymał od Boga. Wsłuchać się w głos Powołującego. Można było doświadczyć modlitwy wstawienniczej oraz przeżyć wspólnie ze wspólnotą seminaryjną drogę krzyżową.

Uczestnicy rekolekcji spotykali się nie tylko z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem. Wspólne rozmowy, posiłki, przechadzki, gry, śpiewanie, modlitwy – to wszystko stworzyło przestrzeń do budowania relacji, dzielenia się wiarą oraz wzajemnego ubogacania się. Uczestnicy rekolekcji spotkali się także z biskupem Tadeuszem Lityńskim, a przez całe rekolekcje towarzyszyli im trzej diakoni i kleryk V roku.

Przypatrywali się Mojżeszowi   Z uczestnikami rekolekcji spotkał się bp Tadeusz Lityński Archiwum: ZGWSD Były to już kolejne rekolekcje powołaniowe w Paradyżu z cyklu: „Spotkać Jezusa! Pozwól Mu naładować Twoje AKUMULATORY”. Kolejne rekolekcje odbędą się od 25 do 27 kwietnia oraz od 23 do 25 maja. Serdecznie zapraszamy!

Zapisy oraz więcej informacji na: www.paradisus.pl.