Lubuskie konserwacje 2014

Krzysztof Król

dodane 02.05.2014 22:41

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbywają się w Lubuskiem od 2006 roku. Ich celem jest zaprezentowanie zabytków mających szczególne znaczenie w naszym regionie.

Lubuskie konserwacje 2014 Ministerialną odznakę za opiekę nad zabytkami otrzymała Danuta Sołtys sołtys z Budachowa k. Krosna Odrzańskiego Krzysztof Król /GN

Tym razem odbyły się 30 kwietnia w Łęknicy. – Nie przypadkowo wybraliśmy to miejsce. Tutaj znajduje się Park Mużakowski, który dokładnie 10 lat temu został uznany za Pomnik Historii i wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNSECO – wyjaśnia Barbara Bielinis-Kopeć, wojewódzki konserwator zabytków.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznak przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za opiekę nad zabytkami. Wśród odznaczonych złotymi odznakami było kilku proboszczów: ks. Jan Sobolewski z Nowego Miasteczka, ks. Adam Pawłowski z Kołczyna i ks. Bogusław Kaczmarek z Różanek. – Parafia ma trzy zabytkowe obiekty sakralne: Santoczno, Wojcieszyce i Różanki. W tych kościołach remonty są praktycznie ukończone. Jesteśmy teraz na ostatnim etapie remontu kościoła w Różankach, a konkretnie robimy elewację – wyjaśnia ks. Kaczmarek.

Złotą odznakę otrzymał też m.in. organmistrz Adam Olejnik, a srebrną Danuta Spychała, sołtys wsi Budachów w której od lat mieszkańcy ratują zabytkowy kościół w swojej wsi. W tym celu od ponad 10 lat organizowany jest Budachowski Festyn Ruskich Pierogów znany w całym regionie. – Nie ukrywam, że było to dla mnie wielkie zaskoczenie. To nie jest nagroda tylko dla mnie. To nagroda dla mieszkańców Budachowa. Od wielu lat robimy festyny i zabawy z przeznaczeniem na remont naszego zabytkowego kościoła – wyjaśnia sołtys.

Podczas obchodów wręczono także nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2014”. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku oraz za renowację i adaptację architektoniczną zabytku.  – Staramy się zawsze nagradzać realizacje, które świadczą o dużym zaangażowaniu właściciela i są poprawne pod względem konserwatorskim. Ocenie poddawany jest również sposób użytkowania zabytku, utrzymanie estetycznego wyglądu, jego wyposażenia i otoczenia – wyjaśnia Barbara Bielinis-Kopeć, wojewódzka konserwator zabytków.

W pierwszej kategorii uhonorowano Wiesławę i Piotra Pudłowskich za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie willi przy ul. Bohaterów Westerplatte 32 w Zielonej Górze. Natomiast w drugiej kategorii przyznano dwie równorzędne nagrody. I tak doceniono wschowską gminę za prace w budynku dawnego Kolegium Jezuickiego we Wschowie na siedzibę Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa oraz Punktu Informacji Turystycznej oraz diecezję zielonogórsko-gorzowską za odnowę dawnego zespołu willi Maxa i Roberta Bahra w Gorzowie Wlkp. czyli Domu Biskupów Gorzowskich do celów Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty. – To nie tylko znaczący zabytek Gorzowa, ale także miejsce związane z historią Kościoła na Ziemiach Zachodnich, w którym, dzięki Instytutowi Biskupa Wilhelma Pluty, powołanemu przez bp Stefan Regmunta, będzie szerzona szeroko pojętą kultura – zauważa ks. Wojciech Jurek, który odebrał nagrodę w imieniu bp. Stefana Regmunta.