Gorzów powierzony Maryi

Krzysztof Król

dodane 14.05.2014 14:11

W Gorzowie Wlkp., 13 maja, odbyły się obchody rocznicy zawierzenia miasta Matce Bożej Fatimskiej. Wzięło w nich udział kilkuset mieszkańców.

Gorzów powierzony Maryi Procesja gorzowian z figurą Matki Bożej Fatimskiej Krzysztof Król /GN

W procesji wzięli udział kapłani gorzowskich parafii, przedstawiciele stowarzyszeń i wspólnot, poczty sztandarowe, dzieci komunijne oraz mieszkańcy miasta. Gorzowianie najpierw uczestniczyli w nabożeństwie majowym, a w drodze do katedry, z figurą Matki Bożej Fatimskiej na czele, modlili się różańcem. Na zakończenie, w katedrze, odbyła się Msza św. pod przewodnictwem kapucyna o. Apoloniusza Leśniewskiego.

Przypomnijmy, w 1996 roku miasto pod opiekę Matce Bożej Fatimskiej oddali miejscowi rajcy. Kilka miesięcy później radni Marek Surmacz i Tadeusz Horbacz przywieźli z Fatimy kopię figury Matki Bożej, którą umieszczono przy kapliczce przy kościele ojców kapucynów. - Dzisiejszy dzień, to także wyraz naszej wdzięczności za świętość Jana Pawła II i jego obecność w Gorzowie Wlkp. - mówił przed procesją ks. Zbigniew Kobus, proboszcz z katedry.

Na zakończenie Mszy św. radni odnowili zawierzenie. Oto fragment: „Matko Kościoła! Przyświecaj mieszkańcom Gorzowa Wlkp. i całemu ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości. O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi; zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad współczesnością i zdaje się zamykać drogę ku przyszłości. Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i „grzech świata”, grzech w każdej postaci. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach ludzkości nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości Miłosiernej!”.