Zrozumieć sens przekazu

Katarzyna Buganik

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 22/2014

dodane 29.05.2014 00:15

– Obserwując współczesne zagrożenia moralne i polityczne, szukamy odpowiedzi w jednej z największych, poza objawieniem Chrystusa, prognoz wszech czasów, jakim są objawienia maryjne w Fatimie – wyjaśnia ks. Radkiewicz.

– Głos zabrał także ks. dr Wiesław Bożejewicz, który wygłosił wykład pt. „Fatima a historia XX wieku” – Głos zabrał także ks. dr Wiesław Bożejewicz, który wygłosił wykład pt. „Fatima a historia XX wieku”
Katarzyna Buganik /GN

Sympozjum mariologiczne „Ta- jemnica Fatimy w historii i w teologii” obyło się 19 maja w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Wykłady dotyczyły m.in. objawień fatimskich, ich znaczenia i interpretacji oraz ich konsekwencji w historii świata i Polski. Konferencję zorganizowano w ramach przygotowań do 100. rocznicy objawień fatimskich, która przypada w 2017 roku. – Nieznajomość treści objawień fatimskich jest bardzo czytelna we współczesnym świecie. Zna ją może tylko niewielka grupa ekspertów, stąd chcemy próbować trzy lata przed jubileuszem światowym dopowiedzieć i pokazać istotne treści tych objawień – wyjaśnia ks. dr hab. Jan Radkiewicz. Orędzie fatimskie jest uniwersalne i ciągle aktualne. Jest m.in. wołaniem o nawrócenie i modlitwę. Odnosi się ogólnie do całego świata, ale i jednostkowo do każdego człowieka.

– Maryja jest najkrótszą drogą do Jezusa, a zatem także do naszego zbawienia i wieczności – tłumaczy ks. Radkiewicz. Sympozjum zorganizowali: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu oraz Diecezjalne Centrum Duchowości Maryjnej w Rokitnie.