Akta, mapy, zdjęcia

Krzysztof Król

publikacja 16.06.2014 23:43

Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Zielonej Górze już oficjalnie otwarta. 10 czerwca poświęcił ją bp Stefan Regmunt.

Akta, mapy, zdjęcia Na uroczystości otwarcia nie zabrakło tradycyjnego przecięcia wstegi Krzysztof Król /GN

Przez 60 lat budynek zielonogórskiej instytucji mieścił się poza miastem. – W końcu doczekaliśmy się nowoczesnego obiektu spełniającego wszelkie standardy w zakresie przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych – powiedział dyrektor Tadeusz Dzwonkowski.

Nowy budynek poświęcił bp Stefan Regmunt. „Panie Boże Wszechmogący pobłogosław wszystkich, którzy będą podejmowali pracę w tym nowym budynku Archiwum Państwowego. Niech przyczyniają się do prowadzenia działalności naukowej, a korzystający z niego i dzielący się wiedzą i mądrością pracownicy przeniknięci słowami prawdy dają świadectwo troski o rozwój intelektualny i duchowy człowieka” – modlił się biskup.

Nowy budynek ma 2148 mkw powierzchni użytkowej. Można w nim przechowywać około 11,5 km bieżących akt. Obecnie zgromadzono w nim ok. 6,2 km. Są to materiały z lat 1303-2013. Wśród nich są m.in. dokumenty królewskie, przywileje miejskie, statuty cechowe, akta metrykalne, mapy, zdjęcia.

Podczas uroczystości uhonorowano odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki”: prof. dra hab. Czesława Osękowskiego, Stanisława Iwana – senatora RP oraz Krzysztofa Kaliszuka – zastępcę prezydenta Miasta Zielona Góra. Natomiast dyrektor Tadeusz Dzwonkowski otrzymał z rąk Elżbiety Polak: „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, przyznaną przez Sejmik Województwa Lubuskiego.

Po oficjalnej części uroczystości obecni na niej goście skorzystali z możliwości zwiedzenia Archiwum. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się miejsca zazwyczaj niedostępne dla odwiedzających, zwłaszcza komora fumigacyjna, służąca do odkażania materiałów archiwalnych, pracownie digitalizacji i konserwacji oraz magazyny archiwalne.