Boże Ciało w Gorzowie

Krzysztof Król

publikacja 20.06.2014 01:15

W całej diecezji odbyły się procesje z Najświętszym Sakramentem. Mszy św. w gorzowskiej katedrze i procesji ulicami miasta przewodniczył bp Stefan Regmunt.

Boże Ciało w Gorzowie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Gorzowie Wlkp. Ks. Adrian Put

Biskup przypomniał, że każde Boże Ciało jest okazją do umocnienia wiary w Eucharystię. – Abyśmy na nowo uświadamiali sobie, że męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa urzeczywistnia się każdego dnia wtedy, kiedy jest sprawowana Najświętsza Ofiara. Boże Ciało pomaga nam uświadomić sobie, że Jezus pozostał z nami pod postaciami eucharystycznymi. Po Mszy św. w tabernakulum nieustannie czeka na nas. Chce się z nami spotykać, chce, żebyśmy Go przyjmowali do swojego życia. Ta prawda o obecności Jezusa, aż do skończenia świata jest szczególnie widoczna, kiedy wychodzimy na ulicę naszych miast i oddajemy cześć Najświętszemu Sakramentowi, oddajemy cześć Jezusowi żywemu i prawdziwemu – mówił biskup.

Pasterz diecezji przypomniał, że Eucharystia jest szczególnym pokarmem. – Człowiek, który rezygnuje z tego pokarmu wcześniej czy później umiera. Chodzi jako fizyczna istota, ale praktycznie nigdy w pełni nie rozwinie się i nigdy w pełni nie będzie człowiekiem szczęśliwym. Eucharystia jest wielkim darem Boga dla człowieka – zauważył bp Regmunt. – Bóg pragnie, abyśmy byli takim żywym tabernakulum, gdzie Bóg będzie mógł przebywać i gdzie my będziemy starali się być blisko Boga – dodał.

Biskup odniósł się także do „Deklaracji Wiary” podpisanej przez przedstawicieli służby zdrowia. – Przychodzimy dzisiaj na tą procesję z różnymi problemami. Ja jako opiekun służby zdrowia, muszę powiedzieć, że bardzo boleję nad tym wszystkim, co wiąże się z pewnymi prześladowaniami czy groźbami, które są kierowane w stosunku do lekarzy za to, że złożyli „Deklarację Wiary”. Nie wstydzili się powiedzieć, że są katolikami i mają sumienie, które nie pozwala im wszystkiego wykonywać, chociażby eutanazji, zabójstwa dzieci nienarodzonych – mówił biskup, który jest przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia KEP. – Ci lekarze wyrazili wolę, że chcą stać na straży życia bo zapewnia im to konstytucja oraz różne deklaracje ogólnoświatowe i europejskie. Dlatego też przychodzę tu na tę procesję i modlę się za wszystkich lekarzy, żeby byli nadal dzielni. Aby nigdy nie zrezygnowali z idei, żeby być obrońcami życia i z miłością pochylać się nad każdym człowiekiem. Oni nikomu nie narzucają niczego, a jednocześnie nie wstydzą się tego, że swoje życie opierają na tych wartościach, które mówią: nie zabijaj, szanuj życie, które mówią szanuj to życie od poczęcia do naturalnej śmierci – dodał.