Dzieci szczęścia - Boży wybrańcy

ks. Marcin Siewruk

publikacja 13.08.2014 11:24

Feeria kolorów, radosne pieśni towarzyszyły 12 sierpnia wejściu XXXIV Pielgrzymki Głogowskiej, XXXII Pielgrzymki Gorzowskiej i Ogólnopolskich Warsztatów w Drodze do sanktuarium jasnogórskiej Madonny.

Dzieci szczęścia - Boży wybrańcy Dotrzeć do celu na Jasną Górę, to ogromna radość każdego pielgrzyma - uklęknąć przed obliczem Królowej Polski, znając smak bólu i cierpienia, ale też nieopisanej radości ks. Marcin Siewruk /Foto Gość

Zmęczeni trudami kilkunastodniowej wędrówki pątnicy dotarli do duchowej stolicy Polski. Jednak to zmęczenie zostało całkowicie przyćmione radością dotarcia do Częstochowy, do tego stopnia, że wiele grup po prostu biegło do jasnogórskich wałów, jakby na skrzydłach.

– Jestem bardzo zmęczona, ale całkowicie odmieniona duchowo, mam mnóstwo nowych pomysłów. Wędrówka na Jasną Górę była czasem namysłu, zaskakującego odkrywania obecności Boga. Ludzie przyjmowali nas na nocleg, okazywali życzliwość i bardzo często otwierali się przed nami. Opowiadali o swoich problemach, prosili o modlitwę, o wstawiennictwo u Maryi. Jeden z gospodarzy przysłał nawet sms-a, że Bóg postawił nas na jego drodze. To jest niesamowite, idąc mogliśmy dawać świadectwo o obecności Boga – mówiła Katarzyna Lisek z Międzyrzecza.

1500 pielgrzymów pokonało własne słabości, setki kilometrów, w zależności od miejsca wyjścia (od 300 do 450 km), żeby dojść do celu, do głębi własnego serca, do najwspanialszego spotkania, do spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem. Na jasnogórskich błoniach pielgrzymów powitał bp Stefan Regmunt. Wśród witających znaleźli się bliscy pątników, część duchowych pielgrzymów, którzy dotarli na Jasną Górę oraz wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch i burmistrz Szlichtyngowej Jan Wardecki.

Piesza pielgrzymka to metafora Kościoła w drodze, wspieranego ofiarą i modlitwą cierpiących, chorych. Dlatego bez najmniejszych wątpliwości można powiedzieć, że do Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie przybyło we wtorkowe przedpołudnie ok. 5000 pielgrzymów z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ponieważ do tegorocznego pielgrzymowania włączyło się ok. 3500 duchowych pielgrzymów.

Kierownicy regionalnych pielgrzymek, ks. Krzysztof Chołowczak (Warsztaty w Drodze), ks. Krzysztof Kocz (pielgrzymka zielonogórska), ks. Andrzej Wręczycki (pielgrzymka gorzowska) i ks. Leszek Okpisz (pielgrzymka głogowska), składających się na całość pielgrzymki diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przedstawili poszczególne grupy, z których każda indywidualnie realizowała program pielgrzymkowy, wyrażony hasłem „Matko do Syna swego nas prowadź”.

– Różnorodność wyrażona w wielobarwnych strojach, śpiewach jest bogactwem naszego diecezjalnego Kościoła – zaznaczył witając pielgrzymów na jasnogórskich wałach bp Stefan Regmunt.