Między niebem a ziemią

ks. Marcin Siewruk

publikacja 21.03.2015 10:10

20 i 21 marca w ramach spotkania formacyjnego księża biskupi, prezbiterzy podjęli tematykę Roku Życia Konsekrowanego oraz zagadnienia duszpasterskie związane z przygotowaniem do małżeństwa.

Między niebem a ziemią Paradyskie Dni Duszpasterskie to spotkanie formacyjne księży diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. Marcin Siewruk /Foto Gość

- W roku Życia Konsekrowanego zakony w szczególny sposób szukają swojej tożsamości, ale to jest uniwersalne pytanie: kim jestem, jak mogę odpowiedzieć na łaskę Boga? Rady ewangeliczne są zaproszeniem dla wszystkich ochrzczonych, a osoby konsekrowane mają być wyraźnym znakiem, że w czystości Bóg sam wystarczy. Jednocześnie relacje we wspólnocie, spotkania, rozmowy pokazują, że w chrześcijańskiej rodzinie jest to również możliwe i warto o to się zmagać. Rada ubóstwa oznacza umiejętność i chęć bycia blisko codziennego życia, poznawania problemów, urealnienia spojrzenia na rzeczywistość. Ubóstwo to dotknięcie biedy. Papież Franciszek powiedział do abp. Krajewskiego, żeby poszedł do biednej dzielnicy Rzymu i zaniósł pieniądze, ale prosił go, żeby też spotkał się z biednymi, zjadł a nimi obiad, porozmawiał. To jest też postawa posłuszeństwa, wobec Ewangelii - powiedział o. Janusz Sok CSsR, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Konferencja ojca redemptorysty była wprowadzeniem do spotkania formacyjnego dla wszystkich księży diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zaangażowanych w pracę w parafiach.

Paradyskie Dni Duszpasterskie odbywają się dwa razy w roku: pod koniec wakacji (edycja letnia) oraz w okresie zimowym (luty/marzec) i wpisują się w roczny cykl spotkań formacyjnych dla duchowieństwa.

- Tworzenie projektów, planowanie sprawnego działania duszpasterskiego może nieść ze sobą ryzyko skuteczności, ale pozbawionej zaufania i wierności Ewangelii. Jednak z drugiej strony pojawia się problem przeakcentowania pseudo-duchowości, która w ogromnym uproszczeniu wyraża się m. in. w posiadaniu odpowiedzi na wszystkie pytania. A przecież Pan Bóg żyje, dlatego każdego z nas może i wręcz powinno zaskakiwać wiele spraw, Kościół - my wszyscy - jesteśmy w drodze - mówił o. Janusz Sok CSsR.