Zaskakujące wyniki wyborów

ks. Marcin Siewruk

publikacja 18.04.2015 23:00

Obywatele Rzeczypospolitej Ptasiej podczas 14. spotkania 18 kwietnia w Słońsku wysłuchali przemówienia prezydenta republiki, uczestniczyli w prelekcjach i wzięli udział w wyborach.

Zaskakujące wyniki wyborów Głosowanie na Ptaka Roku 2016 wygrał podróżniczek ks. Marcin Siewruk /Foto Gość

Obywatelstwem Rzeczypospolitej Ptasiej szczyci się ponad 2500 osób z całej Polski, a również z Niemiec i Holandii. Każdy z obywateli ma specjalny paszport, w którym zbiera zlotowe pieczęcie. To jedyne na świecie ptasie państwo ma swojego prezydenta (funkcję tę piastuje Henryk Radowski), ambasadorów i obywateli honorowych. Na tegorocznym zjeździe uroczyście została otwarta pierwsza ambasada Rzeczypospolitej Ptasiej w Ujściu Warty, która ma swoją siedzibę w Warszawie, w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Do grona honorowych obywateli ptasiej republiki zostały włączone osoby zasłużone w propagowanie przyrody i świata ptaków, np. londyński artysta plastyk Mark ATM, autor murali przedstawiających ptaki w Anglii i Norwegii. Plastyk jest również autorem pierwszego ptasiego muralu w Polsce, namalowanego w Słońsku na ścianie Starego Młyna. Honorowe szeregi zasilili także Tomasz Ogrodowczyk, tropiciel i następca mistrza Włodzimierza Puchalskiego, propagator polskiej przyrody, autor wspaniałych zdjęć i filmów przyrodniczych, oraz Witold Muchowski, autor bardzo popularnego bloga „Imiona ptaków”.

Wykłady naukowe podczas zlotu poświęcone były przede wszystkim sowom. Ptakiem Roku 2015 jest pójdźka - średnia sowa z rodziny puszczykowatych. Obywatele Rzeczypospolitej Ptasiej w demokratycznych wyborach wybrali również Ptaka Roku 2016, którym został nim podróżniczek, chociaż w przedwyborczych sondażach faworytem był bąk - mistrz kamuflażu.

Podróżniczek jest piękny i pięknie śpiewa. Zamieszkuje chętnie miejsca podmokłe - zadrzewione brzegi zbiorników wodnych, zakrzewione i wilgotne łąki, brzegi lasów. W tych miejscach, pod osłoną roślinności, zakłada gniazda. Żywi się owadami i pająkami. Podobnie, jak konkurent w wyborach - bąk, prowadzi skryty tryb życia. Podróżniczek ma czarny pas na końcu szarego ogona. Samiec ma ciemnoniebieskie podgardle z białą plamką pośrodku.