Mierzą wysoko. Do najlepszych

ks. Marcin Siewruk


|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 21/2015

publikacja 21.05.2015 00:00

Szkoła katolicka. Przenikliwy dźwięk dzwonka na przerwę rozdziera ciszę. W głównym holu. w geście piłkarskiego króla strzelców, ślizgając się po podłodze, „wjeżdża” radosny uczeń szkoły podstawowej, tuż za nim pojawiają się grupy gimnazjalistów i licealistów. Tak żyje Zespół Szkół Katolickich w Żarach.


Mierzą wysoko. Do najlepszych Małgorzata Fudali-Hakman

Każdy idzie w swoim kierunku, do klas, gdzie będzie następna lekcja, przy automacie z napojami zbiera się mała grupka chcących ugasić pragnienie. Maluchy z podstawówki witają się przyjacielsko z gimnazjalistami i prawie wszyscy nie mogą doczekać się środowego przysmaku – niepowtarzalnych pierogów, które są tak wyśmienite, że obiad rozłożony jest na dwie tury, żeby wszyscy chętni mogli się najeść. 


Na przerwie nauczyciele pilnie obserwują swoich podopiecznych, szczególnie tych najmłodszych, którym przychodzą do głowy najróżniejsze pomysły. Po przerwie dzwonek na lekcje, wszyscy ustawiają się pod klasami i na korytarzach znowu zapada cisza.
Cisza szczególnie potrzebna jest najstarszym, którzy są w trakcie zdawania egzaminów maturalnych – dzisiaj akurat przypada test z języka niemieckiego. 
– Generalnie zadania nie były trudne. W pierwszej części słuchaliśmy czytanki i musieliśmy odpowiedzieć na pytania, lektor mówił bardzo wyraźnie, więc było w porządku, później sprawdzanie czytania ze zrozumieniem, uzupełnienie brakujących części zdań. Jestem zadowolona, chociaż pewną trudność sprawiło mi napisanie e-maila, bo trzeba było ograniczyć się do określonej liczby słów, a chciałoby się napisać jak najwięcej, argumentować, dokładnie przedstawić sytuację – mówiła Katarzyna Kowalczewska, maturzystka.


Wiarygodna szkoła


Żarska Szkoła Katolicka została nominowana w roku 2015, jako jedna z trzech szkół w województwie, do certyfikatu „Wiarygodna szkoła”. Kategoria Wiarygodne Liceum jest programem, który ma na celu wyróżnić najlepsze licea w całej Polsce. Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaki postęp dany uczeń osiągnął w szkole. 
– Najtrudniejszy na maturze był chyba egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, natomiast na egzaminie z biologii na poziomie rozszerzonym było zdecydowanie za mało czasu, bo sam egzamin nie był trudny. Po zdaniu matury wybieram się na studia filologiczne, prawdopodobnie na germanistykę, może w połączeniu z filologią norweską albo duńską – mówiła Aleksandra Kucharz, maturzystka, finalistka wojewódzkiej olimpiady języka polskiego.


Prezentacje, 
filmy i kabaret


Przy stoliku w szkolnym holu siedzą gimnazjaliści, którzy na wolnej godzinie przygotowują prezentację na język polski. Opowiadają o swojej ulubionej lekturze „Kamienie na szaniec”. – Ogromne wrażenie zrobiła na mnie postawa bohaterów książki, ich odwaga, że nie zdradzili swoich przyjaciół, nawet podczas przesłuchań i tortur. Oglądaliśmy również filmy, starszą i najnowszą wersję „Kamieni...”, ale książka jest zdecydowanie ciekawsza. Po przeczytaniu lektury miałam okazję być w Muzeum Powstania Warszawskiego i porównać moje wyobrażenia z rzeczywistością – mówiła Katarzyna Pawłowska z III klasy gimnazjum.
Nie wszyscy uczniowie w żarskim Katoliku uczą się od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wiele osób przychodzi tu pod wpływem rodziców, ze względu na wysoki poziom nauki i bezpieczeństwo, i z czasem docenia atuty szkoły. W klasach jest maksymalnie 16 uczniów. – Dzięki temu, że klasy nie są duże, w szkole panuje dobra, rodzinna atmosfera, znamy wszystkich nauczycieli, a oni znają dobrze każdego z nas. Kiedy któryś z uczniów ma jakieś trudności z opanowaniem materiału, to łatwiej można mu pomóc. Na rozpoczęcie roku szkolnego wszyscy, uczniowie i nauczyciele, wyjeżdżamy na rekolekcje, to bardzo nas integruje. Nie ma wielkich podziałów na starszych i młodszych, często jest tak, że pomagamy młodszym, uważamy na nich, jak biegają za szybko – opowiadali gimnazjaliści: Joanna Małkiewicz, Aleksandra Grzmil, Konrad Myśków, Aleksandra Sado i Katarzyna Pawłowska.
Mija kolejna godzina lekcyjna, na przerwie chłopcy jednej z klas szkoły podstawowej dumnie prezentują w skoroszytach zbiory kart, które skrzętnie kolekcjonują – tym razem nie doszło jednak do satysfakcjonującej transakcji wymiennej.
Donośny dzwonek informuje, że zaczyna się kolejna lekcja. Szósta klasa ma język polski. Polonistka Małgorzata Fudali-Hakman rozmawia z uczniami o tym, skąd w języku polskim tyle zapożyczeń z wyrazów obcych. Uczniowie są cały czas mobilizowani do myślenia i aktywności, uzupełniania zadań w podręczniku multimedialnym. W trakcie lekcji ujawniają się wśród uczniów umiejętności aktorskie i kabaretowe. – Fajnie by było, gdyby wyraz „fajnie” wszedł do języka literackiego – prowokacyjnie zagaduje jeden z uczniów. Nauczycielka języka polskiego jest innego zdania. – Mam nadzieję, że nigdy się tak nie stanie. 
Polonistka w ramach zajęć dodatkowych prowadzi grupę teatralną, przygotowuje z uczniami również programy kabaretowe. Na podsumowanie przeczytanej lektury uczniowie kręcą film, szóstoklasiści mają już na swoim koncie parę udanych projektów filmowych i kabaretowych. – Tworząc nasze przedstawienie, wzorujemy się na znanych kabaretach, ale dostosowujemy się do sytuacji. Dzięki występom uczymy się sztuki improwizowania, stajemy się bardziej otwarci, nabieramy odwagi i uczymy się dystansu do siebie. Pozwalamy, żeby widzowie mogli się pośmiać, ale my również mamy dobrą zabawę – mówili uczniowie szóstej klasy, przygotowujący na zakończenie szkoły podstawowej nowy program.
Katolickie Szkoły im. Jana Pawła II w Żarach powstały w 1997 r. dzięki zaangażowaniu ks. Tadeusza Dobruckiego. W kończącym się roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej uczęszcza 166 uczniów, do gimnazjum – 139, do liceum – 80, egzamin dojrzałości zdaje 34 maturzystów. Grono pedagogiczne składa się z 60 wykwalifikowanych nauczycieli, którzy – jak podkreślają sami uczniowie – włączają się w tworzenie rodzinnej atmosfery szkoły, wychowują przykładem i mobilizują do pracy, żeby każdy z uczniów mógł osiągnąć optymalny poziom.
– Koncepcja pracy szkoły oparta jest na motcie patrona szkoły Jana Pawła II: „Pomagajmy młodym budować fundament pod ich przyszłe życie”. Dla realizacji tych założeń działania i funkcje szkoły ukierunkowane są na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwie wszechstronnego rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego zgodnego z zasadami chrześcijańskimi zawartymi w Dekalogu i Ewangelii – powiedziała Elżbieta Prus, wicedyrektor szkoły.•


W papieskiej rodzinie 


Żarski Katolik jest jedną z 43 placówek należących do Rodziny Szkół Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 18 maja w Jerzmanowej odbył się czwarty zjazd ich przedstawicieli.