Pożegnanie przed wylotem do Afganistanu

kpt. Adriana Wołyńska

publikacja 22.05.2015 07:06

W 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, 21 maja, pożegnano ponad 100 żołnierzy, którzy już niebawem pełnić będą służbę podczas II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w ramach misji Resolute Support Mission.

Pożegnanie przed wylotem do Afganistanu Żołnierzy przyszli pożegnać przede wszystkim bliscy chor. Rafał Mniedło

Uroczystość pożegnania odbyła się na terenie świętoszowskiej brygady, a poprzedziła ją Msza św. w kościele garnizonowym. W uroczystości wzięli udział  licznie zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz wojskowych i samorządowych, dowództwa generalnego i dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych, jak również żandarmerii wojskowej i straży pożarnej oraz bliscy i przyjaciele żegnanych żołnierzy.

- Kontyngent jest gotowy do realizacji niełatwych zadań, a trud, poświęcenie i determinacja żołnierzy sprowadza się do budowy autorytetu Rzeczpospolitej Polskiej. - powiedział Dowódca 11Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosław MIKA. Życzył również uczestnikom II zmiany PKW Afganistan RSM, aby ich nie opuszczało żołnierskie szczęście.

Trzon II zmiany PKW Afganistan RSM stanowią żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Dowódcą II zmiany PKW Afganistan RSM jest pułkownik Adam Luzyńczyk z pionu szkolenia 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Pułkownik Luzyńczyk dwukrotnie pełni służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie, dowodził m.in. w 2012 roku jedną z jego zmian.

Przygotowanie sił, wydzielonych w ramach II zmiany PKW Afganistan RSM do prowadzenia działań poza granicami kraju zostało sprawdzone i ocenione podczas certyfikacji, która miała miejsce w ostatnich dniach kwietnia w Świętoszowie. Podczas trzydniowego sprawdzenia żołnierze musieli wykazać się praktyczną wiedzą, znajomością procedur operacyjnych i wysokim poziomem realizacji postawionych im zadań. Certyfikacja dotyczyła wiedzy i znajomości przepisów prawa, uwarunkowań kulturowych, zasad udzielania pierwszej pomocy, czy też różnego rodzaju procedur podczas sytuacji mogących spotkać wojskowych w rejonie misji.

Zdecydowana większość ze stojących w szyku żegnanych żołnierzy posiada doświadczenie tzw. „misyjne” - byli już wcześniej na misjach w Iraku, w krajach byłej Jugosławii, Czadzie, a także w Afganistanie.

- Wy krzewicie nasz dorobek, rzemiosło wojskowe w środowisku międzynarodowym, a wręczona Wam przed chwilą flaga biało-czerwona jest symbolem naszej państwowości, suwerenności i niepodległości. pod tą flagą będziecie wykonywali zadania w ramach PKW w Afganistanie. zadania trudne i odpowiedzialne, ale kontyngent jest bardzo dobrze przygotowany do ich realizacji - zwrócił się do żegnanych żołnierzy generał brygady Stanisław Olszański z Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych.

Od początku 2015 roku siły NATO na zaproszenie afgańskich władz szkolą, doradzają i wspierają afgańskie siły bezpieczeństwa oraz pomagają w rozwijaniu zdolności bojowych armii afgańskiej w ramach nowej misji o nazwie Resolute Support Mission. W trakcie misji RSM wojska sojuszu w tym Polacy nie biorą udziału w operacjach bojowych. Zgodnie z podpisaną umową z rządem Afganistanu misja ma trwać do końca 2016 roku.