W paradyskim Wieczerniku

kl. Łukasz Bajcar

publikacja 25.05.2015 21:44

Mury paradyskiego kościoła ponownie otworzyły się dla ponad 800 osób, które oczekiwały Zesłania Ducha Świętego na przepełnionym piękną muzyką nabożeństwie akatystu.

W paradyskim Wieczerniku Modlitwa kapłanów nad uczestnikami Akatystu Archiwum: ZGWSD Paradyż

Dzień Pięćdzięsiątnicy kończy okres Wielkanocy i zamyka cały rok liturgiczny. To wyjątkowy czas, w którym przeżywamy uroczystość Ducha Świętego. Już od 24 lat w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu wierni gromadzący się wraz z alumnami wołają o przyjście Pocieszyciela. W naszym Wieczerniku zgromadzili się parafianie z Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Nowej Soli i wielu innych parafii tworząc w ten sposób jedność diecezjalną.

Cała uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Odśpiewana została litania loretańska. Wierni mogli obejrzeć i wrócić wspomnieniami do przemowy Jana Pawła II wygłoszonej w Warszawie na placu Zwycięstwa w 1979 roku. W niej papież słowami: „Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” wołał o nowego Ducha dla narodu Polskiego.

Na zakończenie tej części kapłan przechodził z Najświętszym Sakramentem i błogosławił wiernych. Punktem kulminacyjnym była Eucharystia z uroczystości Zesłania Ducha Świętego pod przewodnictwem księdza rektora Pawła Łobaczewskiego.

Po Mszy Świętej odbyła się krótka przerwa, po której wszyscy zgromadzili się, aby uroczyście odśpiewać Akatyst ku czci Ducha Świętego. Śpiewowi przewodniczył chór paradyski pod przewodnictwem ks. dra Bogusława Grzebienia. Przebogaty w treść tekst oraz obecność tak wielu głosów tworzyły niezwykłą harmonię. Wszyscy razem jako jedna wspólnota wołaliśmy o przyjście obiecanego Parakleta.

Na zakończenie kapłani wkładali ręce na głowy uczestników prosząc o Ducha Świętego dla każdego z nich. Był to niezwykły czas widocznego działania Boga. Na wielu twarzach widać było uśmiech i pokój. Wierzymy mocno, że do liczby około 800 osób zgromadzonych w paradyskim Wieczerniku prawdziwie przyszedł Duch Święty. On pragnie, byśmy posłani do swoich parafii z wiarą i mocą głosili, że Jezus Zmartwychwstał!