Konstytucja przejawem mądrości

kk

publikacja 03.05.2016 22:13

Modlitwa, apel pamięci, salwa honor, a nawet bieg. Tak w Gorzowie świętowano uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja przejawem mądrości Wojewódzkie Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od Mszy św. w katedrze Krzysztof Król /Foto Gość

Wojewódzkie obchody rozpoczęły się od Mszy św. w katedrze pod przewodnictwem bp. Pawła Sochy, który podkreślił, że od wieku Kościół troszczył się, aby chrześcijanin był związany z miejscem swojego urodzenia. – Ojczyzna to nie tylko ziemia skąd nasz ród, ale to także naród z jego przeszłością, teraźniejszością i aspiracjami na przyszłość. To język, zwyczaje, to kultura tak ściśle przeniknięta ewangelią, że Jan Paweł II w czasie pierwszej wizyty w Polsce, iż nie da się zrozumieć Polski bez Chrystusa – mówił bp Socha.

– Ojczyzna to dla nas nie tylko przestrzeń życiowa i kolebka naszego życia, to matka i wychowawczyni naszej osobowości. To nasz dom rodzinny, gdzie czujemy się u siebie, gdzie czujemy się kochani i szanowani i gdzie czujemy się bezpieczni. Kościół święty uczy nas, że miłość Ojczyzny jest obowiązkiem i cnotą. Przykład tej miłości daje nam sam Pan Jezus Chrystus, chociaż przyszedł zbawić cały świat, to jednak z woli Boga żył w konkretnym narodzie – kontynuował.

– Miłość Ojczyzny jest jedną z form miłości bliźniego bo głównym przedmiotem miłości Ojczyzny jest naród, a więc nasi bliźni. Głównym, ale nie jednym. Miłość Ojczyzny obejmuje też inne rzeczy: miłość dziejów, tradycji, zwyczajów, ziemi – dodał.

 Dalsze uroczystości odbyły się na placu katedralnym. – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było niewątpliwie przejawem mądrości obywatelskiej i odpowiedzialności politycznej – mówił Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

 – Zdrowa narodowa duma, zdrowy patriotyzm, szacunek dla tradycji, wrażliwość społeczna i poszanowanie wolności osobistej, religijnej i społecznej, a także solidarność jako sposób na życie. Tego właśnie uczy nas historia – kontynuował.

 O wadze tego dokumentu przypomniał także dowódca 11LDKPanc. – gen. dyw. Jarosław Mika. – Dzieło to wprowadzało Polskę do grona nowoczesnych, oświeconych państw. Konstytucja trzeciego maja była mądrą i odważną próbą modernizacji naszego państwa. Jako pierwsza konstytucja w Europie, druga po amerykańskiej w skali świata, do dziś jest źródłem naszej dumy.  – podkreślił w swoim wystąpieniu dowódca 11LDKPanc, generał dywizji Jarosław Mika.

Po południu podczas festynu rodzinnego w Parku Wiosny Ludów odbył się Bieg Konstytucji 3 Maja. Biegacze rywaryzowali w 3 kategoriach: dzieci do lat 7, dzieci do lat 11, oraz w kategorii open.