Odnowienie ślubów jasnogórskich

ks. Marcin Siewruk

publikacja 27.08.2016 08:40

Uwielbienie miłosiernego Boga, 60. rocznica ślubów jasnogórskich, dożynki i koniec wakacji były okazją do modlitwy w Czechowie.

Odnowienie ślubów jasnogórskich Odnowienie Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego w Czechowie ks. Marcin Siewruk /Foto Gość

Parafianie ze wspólnoty pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie podczas Eucharystii celebrowanej w czechowskim kościele pod przewodnictwem o. Krzysztofa Gajewskiego OFMCap dziękowali 26 sierpnia za chleb, bezpieczeństwo oraz Boże błogosławieństwo. Radosne uwielbienie przeplatało się z podniosłymi i wzruszającymi momentami.

- Tegoroczna uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej ma szczególny, jubileuszowy wymiar - 60. rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Chcemy przypomnieć sobie słowa, które płynęły do serc Polaków zjednoczonych z uwięzionym kard. Stefanem Wyszyńskim, kiedy naród szukał nadziei w trudnych czasach komunizmu. To wtedy słowa ślubów budziły w ludziach uśpioną siłę do wiary w macierzyńską opiekę Królowej Polski - powiedział ks. Andrzej Kołodziejczyk, proboszcz z Wawrowa.

Na zakończenie Mszy św. przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej pobłogosławionym w Krakowie w 2006 r. przez papieża Benedykta XVI zostały odnowione Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

W homilii ks. Henryk Jągowski mówił o solidarności i budowaniu wspólnoty. Przygotowana przed czechowskim kościołem agapa i koncert zespołu New Message były okazją do spotkania, rozmowy, wspólnego spędzenia wieczoru w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski.