Życie łokciem pisane

kk

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 20/2017

dodane 18.05.2017 00:00

„Rozmowy bez mowy… o życiu, wierze i miłości” – to temat konferencji naukowo- -szkoleniowej zorganizowanej 12 i 13 maja przez Cichych Pracowników Krzyża w Domu „Uzdrowienie Chorych” w Głogowie.

Agnieszka Bal (z prawej) z Agnieszką Pilch z Zamościa, która poprowadziła warsztaty zatytułowane: „Komunikacja z pacjentem w szpitalu z wykorzystaniem AAC”. Agnieszka Bal (z prawej) z Agnieszką Pilch z Zamościa, która poprowadziła warsztaty zatytułowane: „Komunikacja z pacjentem w szpitalu z wykorzystaniem AAC”.
Krzysztof Król /Foto Gość

Jej celem było ukazanie kłopotów, jakie niesie za sobą brak bezpośredniej, werbalnej komunikacji, ale także zaprezentowanie metod komunikacji alternatywnej AAC (Augmentative and Alternative Communication). AAC to w wielkim skrócie wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumieniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu.