Będą doradzać pasterzowi

Krzysztof Król

publikacja 04.11.2017 17:55

Bp Tadeusz Lityński powołał Młodzieżową Radę Duszpasterską. W jej skład wchodzą nie tylko duszpasterze, ale także członkowie wspólnot, ruchów i stowarzyszeń.

Będą doradzać pasterzowi Młodzieżowa Rada Duszpasterska z bp. Tadeuszem Lityńskim ks. Grzegorz Mikołajczyk

Czym jest Młodzieżowa Rada Duszpasterska? „Rada jest organem doradczym dla Biskupa w sprawach odnoszących się do duszpasterstwa młodzieży w naszej diecezji” - czytamy w statucie.

- Gromadzi ona przedstawicieli różnych środowisk młodzieżowych, a także duszpasterzy młodzieży. Jej zadaniem jest przedstawiania propozycji pracy duszpasterskiej z młodzieżą, branie odpowiedzialności za wydarzenia diecezjalne skierowane do młodzieży, a także współtworzenie ich. A poza tym łączenie środowisk młodzieżowych - wyjaśnia ks. ks. Łukasz Malec, przewodniczący Rady.

W skład Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej weszli:

 • ks. Łukasz Malec - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży (przewodniczący)
 • ks. Marcin Bobowicz - KSM
 • ks. Damian Drop - dekanalny duszpasterz młodzieży dekanatu Pszczew
 • Paulina Bukała, Ruch Świtało - Życie (sekretarz)
 • Dominika Danielak - centrum wolontariatu Caritas
 • Łukasz Gonia - KSM
 • Barbara Kopacz - wspólnota "U Ducha"
 • Roman Kopacz - wspólnota "U Ducha"
 • Justyna Kozłowska - diecezjalna diakonia muzyczna
 • Mateusz Kowalik - diecezjalna diakonia liturgiczna
 • Joanna Kuczak - Ruch Światło - Życie
 • Daria Nowak - diakonia oaz rekolekcyjnych
 • Jakub Szabunia - diakonia ewangelizacji
 • Katarzyna Pypka - Ruch Światło - Życie, ZHR

Spotkanie odbyło się w Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze.