Konkurs dla dzieci

Krzysztof Król

publikacja 08.11.2017 12:36

Diecezjalna Caritas zachęca dzieci do wykonania projektu kartki świątecznej. Najlepsza zostanie wydrukowana i wysłana z życzeniami do darczyńców.

Konkurs dla dzieci Najlepsza ubiegłoroczna kartka. Archiwum Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Diecezjalna Caritas zaprasza wszystkie dzieci z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do udziału w konkursie na projekt kartki świątecznej, którą organizacja później wysyła do rozmaitych adresatów m.in. darczyńców, podopiecznych, urzędów, instytucji, firm i przyjaciół Caritas.

- W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z całej diecezji, szczególnie te związane z dziełami Caritas np. poprzez świetlice, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, Program Skrzydła - wyjaśnia Dominika Danielak, rzecznik prasowy diecezjalnej Caritas.

Oczywiście dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe. - Prosimy, aby prace wykonane zostały na kartkach formatu A4 w technice umożliwiającej jej zeskanowanie. Zwracamy jednocześnie uwagę na zachowanie możliwie głębokiego charakteru treści prac, aby symbolika chrześcijańska przeważała nad symbolami świeckimi i komercyjnymi - powiedziała Dominika Danielak.

Termin nadsyłania prac upływa 20 listopada. Adres: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra. Na odwrocie muszą być następujące informacje: imię i nazwisko, data urodzenia autora, kontakt, a także Parafialny Zespół Caritas lub nazwa świetlicy zgłaszającej pracę.