Pomysły dla Kościoła

Krzysztof Król

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 09/2018

dodane 01.03.2018 00:00

Zbliża się sesja inauguracyjna synodu. Wkrótce będą znane tematy, które poruszy. A jaką problematykę zaproponowały parafialne zespoły synodalne?

Spotkanie grupy z parafii Ołobok. Spotkanie grupy z parafii Ołobok.
Krzysztof Król /Foto Gość

Na jednym ze spotkań grupy miały ocenić ważność zaproponowanych tematów w skali od 1 (mało ważny) do 10 (bardzo ważny). Wśród nich były: „Zasady współpracy ekumenicznej”, „Przepowiadanie i posługa słowa”, „Katecheza parafialna”, „Nauka religii w szkole”, „Szkoły katolickie”, „Działalność misyjna”, „Środki komunikacji społecznej (media)”, „Liturgia”. „Parafialna Rada Duszpasterska”, „Parafialna Rada ds. Ekonomicznych” i „Sprawy finansowe”.

Posługa słowa

Na pierwszym miejscu znalazł się temat: „Przepowiadanie i posługa słowa”. Wśród wniosków szczegółowych podanych przez członków parafialnych zespołów synodalnych znalazły się chociażby takie: „To bardzo ważne zadanie dla parafii, bo wierni nie zawsze rozumieją znaczenia Ewangelii”, „Długość kazań i homilii powinno dostosować się do percepcji przeciętnego odbiorcy”, „Głoszenie krótkich homilii w dni powszednie, zwłaszcza w okresie Adwentu i Wielkiego Postu”. „Prosty język kazań”, „Ewangelizowanie nie tylko słowem, ale i czynem, akcje ewangelizacyjne w plenerze, w szkołach, na spotkaniach z kandydatami do sakramentu bierzmowania”, „Kazania i homilie powinny częściej dotyczyć przekazu podstawowych prawd wiary (katechizm, Dekalog)”.

Katecheza parafialna i religia w szkole

W dalszej kolejności zespoły zwróciły uwagę na potrzebę zajęcia się tematem katechezy parafialnej. Przykładowe wnioski szczegółowe to m.in.: „Pogłębienie takich kwestii jak katecheza dla dorosłych, dla rodziców”, „5-minutowe cykliczne katechezy przed każdą Mszą św.”, „Słabo funkcjonuje katecheza dorosłych”, „Należy wprowadzić katechezę parafialną, ponieważ wiedza religijna wiernych jest na bardzo niskim poziomie”, „Kazanie tematyczne – rola rodziców w wychowaniu dzieci, odpowiedzialność za życie duchowe pociech”. Zdaniem zespołów równie ważny jest temat szkolnego nauczania religii. Wierni skupieni w zespołach zauważyli m.in.: „Katecheza powinna bardziej prowadzić do uczestnictwa w życiu parafii”, „Bardzo ważna jest postawa katechety, który jest duchowym przewodnikiem dzieci i młodzieży”, „Niestety nauka religii w szkołach oderwała dzieci i młodzież od parafii, a to prowadzi do braku utożsamienia się z nią”, „Odpowiedzialność rodziców za religijne wychowanie dzieci i młodzieży”, „Szczególnie ważna kwestia w dzisiejszej dobie laicyzacji życia i braku wychowania katolickiego w rodzinach”.

Liturgia i media

Członkowie parafialnych zespołów zaproponowali także zajęcie się kwestią liturgii. Głównie sygnalizowali potrzebę usystematyzowania zasad i norm obowiązujących w diecezji, przestrzeganie norm liturgicznych czy dbałość o piękno liturgii. Akcentowali także potrzebę zaangażowania się w przebieg liturgii osób świeckich. Istotne jest także podjęcie tematu roli środków komunikacji społecznej w duszpasterstwie. A wnioski to chociażby: „Wykorzystanie mediów w duszpasterstwie stanowczo za małe”, „Problem z obecnością katolików w lokalnych mediach. Brak przygotowania do dyskusji, wypowiedzi, argumentacji, a do tego brak odwagi przyznawania się do Boga i dawania świadectwa”, „Propagowanie wśród wiernych czasopism i mediów elektronicznych katolickich”. Parafialne zespoły zaproponowały także, aby zająć się funkcjonowaniem parafialnych organizmów doradczych: rad duszpasterskich i rad do spraw ekonomicznych oraz kwestią spraw finansowych.