Tematy już znane

kk

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 10/2018

dodane 08.03.2018 00:00

Ostatnie spotkanie komisji przygotowawczej I Synodu Diecezji Zielonogórsko- -Gorzowskiej odbyło się 28 lutego. Jej głównym zadaniem było określenie synodalnych tematów.

Spotkanie komisji przygotowawczej w Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze Spotkanie komisji przygotowawczej w Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze
Krzysztof Król /Foto Gość

Sesja inauguracyjna synodu pod hasłem: „Przez wiarę i chrzest do świadectwa” odbędzie się 17 marca w Zielonej Górze. Wtedy właśnie rozpoczną się właściwe prace. – Synod to poszukiwanie odpowiedzi jak dzisiaj realizować misję Kościoła, jak dzisiaj ewangelizować, jak dzisiaj na konkretnym terenie, jakim jest diecezja zielonogórsko-gorzowska, odpowiadać na współczesne wyzwania, które niesie ze sobą codzienność rodziny, ludzi młodych, parafii – zauważa biskup Tadeusz Lityński

i kontynuuje: – Chcemy wsłuchać się w głos Ducha Świętego, chcemy wsłuchać się w głos delegatów synodalnych, aby podzieli się swoimi troskami, rozterkami, wątpliwościami, ale też propozycjami, które wypływają z życia wiary i zatroskania o misję Kościoła – dodaje. Czym zajmie się synod? Będą to cztery główne bloki tematyczne. – Pierwszy nazwaliśmy „Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji”. Chodzi o całą posługę duszpasterską, która jest realizowana w diecezji. Podtematy tego bloku to pomoc potrzebującym, przepowiadanie Ewangelii, katecheza parafialna, nauczanie religii, troska o małżeństwa, rodziny i powołania, a także liturgia i pobożność ludowa – tłumaczy pasterz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. – Drugie ważne zagadnienie to „Formacja, życie i posługa duchowieństwa”. Trzeci temat to sprawy administracyjne i gospodarcze diecezji i parafii. – A czwarty to próba zebrania przepisów prawa partykularnego – dodaje. Przypomnijmy, że hasło I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej to: „Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Synod diecezjalny jest zgromadzeniem wybranych przedstawicieli duchowieństwa i wiernych świeckich. Jego zadaniem jest świadczenie pomocy biskupowi diecezjalnemu w sprawowaniu rządów pasterskich nad diecezją. Głos synodu ma charakter doradczy. Prace synodu toczą się przede wszystkim na sesjach plenarnych. Oprócz tego w ramach synodu mogą funkcjonować komisje tematyczne zajmujące się pewnymi kwestiami szczegółowymi. Natomiast na poziomie parafii zostały powołane Parafialne Zespoły Synodalne.