Prezydent w Krośnie Odrzańskim

ks. Marcin Siewruk

publikacja 25.04.2018 21:50

Prezydent Andrzej Duda przyjechał 25 kwietnia na zaproszenie starosty Powiatu Krośnieńskiego Mirosława Glaza, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

Prezydent w Krośnie Odrzańskim Prezydent Andrzej Duda odwiedził Krosno Odrzańskie po raz pierwszy ks. Marcin Siewruk /Foto Gość

Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego byli zadowoleni ze spotkania z głową państwa i liczyli przede wszystkim na wsparcie prezydenta w otwarciu szpitala oraz w budowie obwodnicy miasta. – Wiem, że obwodnica wpisana jest do planu budowy dróg, wiem, że już pierwsze pieniądze na realizację przygotowań do jej budowy zostały wyasygnowane. Mam nadzieję, że zostanie zrealizowana w terminie. Będę w tej sprawie w kontakcie z państwem posłami i jestem przekonany, że tej sprawy uda nam się dopilnować. (…) Nie mam wątpliwości, że obwodnica jest miastu potrzebna – zapewniał prezydent. Odwołując się do historii i piastowskich korzeni Andrzej Duda przypomniał, że lokacja grodu ok. 1231 r., lub 1238 r. przez Henryka Brodatego była wcześniejsza niż lokacja Krakowa. Nawiązując do obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Prezydent RP prosił mieszkańców Krosna Odrzańskiego o pielęgnowanie pamięci przodków, walczących o wyzwolenie Polski spod zaborów, budujących silne państwo. – Proszę, żeby każda rodzina poszukała w swojej historii tych, którzy do niepodległej Rzeczypospolitej się przyczynili poprzez walkę w Legionach, poprzez obronę Polski w 1920 roku, poprzez budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego, poprzez te wszystkie działania, które zmierzały do wielkiego, silnego państwa, które odrodziło się po 123. latach zaborów” – mówił Andrzej Duda.

Nawiązując do bieżących wydarzeń w Polsce Prezydent RP podkreślił, że państwo jest winne wsparcie ludziom niepełnosprawnym i ich opiekunom. – Trzeba możliwości tego wsparcia szukać i wierzę, że uda się je znaleźć – oświadczył Andrzej Duda. Opowiedział się jednocześnie za wypracowaniem programu realizacji drugiego postulatu protestujących w Sejmie. – Osoby niepełnosprawne, całkowicie niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnego zasługują na opiekę ze strony państwa, a ci, którzy się nimi opiekują zasługują na najwyższy szacunek. Tak jak kiedyś powiedziałem, rodzice wychowujący niepełnosprawne dzieci to bohaterowie, którym polskie państwo, tak jak każde państwo, winne jest ogromny szacunek” – mówił prezydent. W przemówieniu wybrzmiało, że państwo jest winne ludziom niepełnosprawnym i ich opiekunom wsparcie. – I trzeba tych możliwości wsparcia szukać. Wierzę w to, że uda się to znaleźć, że uda się to zrealizować. Może nie wszystko od razu, może nie wszystko w jednym momencie, ale (…) trzeba je realizować w miarę tego, jak państwo jest coraz silniejsze, coraz zamożniejsze i coraz większe są wpływy do państwowego budżetu – zaznaczył prezydent. W Krośnie Odrzańskim Prezydent RP powiedział, że przed paru godzinami rozmawiał z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Przypomniał, że podziękował pochodzącej z Gorzowa Wlkp. pani ministerza za obiecanie spełnienia jednego z postulatów - za podniesienie wysokości renty socjalnej do poziomu najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. – Jest jeszcze drugi z tych dwóch najważniejszych postulatów, bardzo trudny do spełnienia, bo rzeczywiście w skali kraju to kwota 9 mld zł. To nie są żarty, cały program 500 plus to mniej więcej 23 mld, więc skala tego oczekiwania jest po prostu ogromna w każdym roku budżetowym – doprecyzował prezydent.

Warto przypomnieć, że to kolejna wizyta Prezydenta RP w województwie lubuskim. Na początku roku odwiedził Kargową i Żary, a pod koniec maja planowana jest wizyta w Zielonej Górze.