Dajmy świadectwo na ulicach

Krzysztof Król

|

Foto Gość

dodane 30.05.2018 13:12

Jutro Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia w parafiach całej diecezji odbędą się uroczyste procesje eucharystyczne.

Dajmy świadectwo na ulicach W Gorzowie Wlkp. procesji Bożego Ciała będzie przewodniczył bp Tadeusz Lityński. Krzysztof Król /Foto Gość

W trzech najważniejszych ośrodkach: Gorzowie Wlkp. Zielonej Górze i Głogowie, centralnym procesjom będą przewodniczyć księża biskupi.

W Gorzowie Wlkp. procesja pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego wyruszy o godz. 10.00 z kościoła pw. Chrystusa Króla i zakończy się homilią i błogosławieństwem na placu przed katedrą. W Zielonej Górze procesji będzie przewodniczył bp Paweł Socha. Procesja wyruszy o godz. 9.30 z konkatedry do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela. Natomiast w Głogowie miejska procesja pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta wyruszy z kościoła pw. św. Klemensa po mszy św. o godz. 9.00.

Nowym zwyczajem są wieczorne koncerty uwielbienia organizowane w uroczystość Bożego Ciała. W Gorzowie Wlkp. koncert w wykonaniu zespołu Serce Uwielbienia odbędzie się o godz. 19.30 przy ul. przy ul. Gwiaździstej 14 (boisko przy SP6). Koncert uwielbienia w Zielonej Górze odbędzie się również przy kościele pw. Ducha Świętego o godz.19.30. Natomiast w Głogowie zaplanowano Wieczór Chwały na Bulwarze Nadodrzańskim o godz. 20.00.

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół świętuje w Wielki Czwartek. –Jednak od XIII w. obchodzi również osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy zostało dokładnie opisane w Ewangeliach wg św. Mateusza, Marka i Łukasza oraz w pierwszym liście do Koryntian św. Pawła Apostoła. Ponadto ewangelista Jan przekazał nam obszerną mowę Chrystusa na temat konieczności spożywania pokarmu eucharystycznego – wyjaśnia ks. Andrzej Sapieha, rzecznik prasowy kurii biskupiej.

Kościół od początku dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego wierni nie tylko przyjmują Komunię św., ale również adorują Święte Postacie. -Jedną z form tej czci jest procesja eucharystyczna, podczas której Najświętszy Sakrament jest uroczyście wynoszony z kościoła. Pierwsza procesja Bożego Ciała została odprawiona w 1246 r. w Liege z inicjatywy św. Julianny z Cornillon. Święto początkowo miało charakter lokalny, jednak już w 1264 r. pochodzący z Liege papież Urban IV wprowadził je w Rzymie. Dla całego Kościoła zatwierdził je w XIV w. Jan XXII. Używane do dzisiaj teksty liturgicznej tej uroczystości opracował wybitny teolog św. Tomasz z Akwinu. Pierwsze procesje Bożego Ciała w Polsce odbyły się już w XIV w. w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono istniejący do dzisiaj zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach – tłumaczy rzecznik.