Chcesz odkryć skarb?

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 23/2018

publikacja 07.06.2018 00:00

Ks. Mariusz Jagielski zwraca uwagę, że samo doświadczenie wiary bez refleksji teologicznej może nas zaprowadzić na manowce.

▲	– Zapraszamy na stacjonarne i podyplomowe studia teologiczne – mówi ks. Mariusz Jagielski, dyrektor IFT  w Zielonej Górze. Więcej informacji: www.ift.zgora.pl. ▲ – Zapraszamy na stacjonarne i podyplomowe studia teologiczne – mówi ks. Mariusz Jagielski, dyrektor IFT w Zielonej Górze. Więcej informacji: www.ift.zgora.pl.
Krzysztof Król /Foto Gość

Krzysztof Król: Bez owijania w bawełnę zapytam: co to za studia?

Ks. Mariusz Jagielski: Spróbujmy wyjść od samego pojęcia „teologia”: z greckiego „theos” – bóg i „logos” – słowo. Powiedziałbym, że w wyrazie tym zawarty jest jakiś optymizm związany z człowiekiem. Człowiekiem, który może nie tylko zadawać pytanie o sens, ale też szukać na nie odpowiedzi. To pytanie o sens, które każdy w sobie nosi i którego nie warto spychać w zapomnienie, a jego odkrycie jest możliwe w spotkaniu z Bogiem. Spotkanie to nadaje sens całej rzeczywistości i pozwala nam odczytać ją w sposób najgłębszy.