Wsparcie na ochronę dziedzictwa

www.wojewodalubuski.pl

publikacja 04.07.2018 08:45

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 3 lipca podpisano umowy na dofinansowanie renowacji lubuskich zabytków. Wsparciem zostało objętych 28 obiektów, wśród także parafialne.

Wsparcie na ochronę dziedzictwa Wsparcie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy stolarce okiennej gotyckiej otrzymała również parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie. www.wojewodalubuski.pl

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zaakceptował podział funduszy na renowacje lubuskich zabytków w ramach dotacji celowych na 2018 rok. W czasie uroczystości podpisania umów wojewoda podziękował wszystkim beneficjentom za podjęcie trudnych prac, które mają na celu ochronę naszego materialnego dziedzictwa kulturalnego. Życzył również pozytywnego zakończenia podjętych prac konserwatorskich.

Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przeznaczyła w tym roku ponad 400 tys. zł na ochronę i konserwację zabytków, przeznaczonych do realizacji w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Umowy podpisała Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz przedstawiciele gmin i parafii w województwie. Największe wsparcie w wysokości 50 tys. zł otrzymały: parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie na remont elewacji kościoła cmentarnego pw. św. Katarzyny w Lubięcinie i parafia pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku na konserwację i restaurację szkieletowej konstrukcji wieży, wymiana poszycia dachowego wieży kościoła filialnego w Borowie Polskim.