Głos młodych katolików

Krzysztof Król

dodane 18.09.2018 08:02

"Młodzi w Kościele" - to hasło Synodu Młodych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, który odbędzie się od 21 do 23 września w Zielonej Górze.

Głos młodych katolików

W ten sposób diecezja zielonogórsko-gorzowska włącza się w trwającą w całym Kościele powszechnym debatę o duszpasterstwie młodzieży przed mającym się wkrótce rozpocząć synodem biskupów poświęconym tej problematyce.

- Synod Młodych będzie również ważnym głosem samej młodzieży w ramach trwającego synodu diecezjalnego - wyjaśnia ks. Andrzej Sapieha, rzecznik prasowy kurii biskupiej.

- Organizując Synod Młodych, diecezja zielonogórsko-gorzowska chce oddać głos młodym katolikom, wsłuchać się w ich potrzeby, szukać wraz z nimi wspólnej drogi dla duszpasterstwa młodzieży, nakreślić wizję i oczekiwania, zarówno ze strony samej młodzieży jak i osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo w Kościele, a szczególnie biskupa diecezjalnego - dodaje.

Do udziału w Synodzie Młodych zaproszona jest młodzież w wieku od 17 do 25 lat, zaangażowana w życie wspólnot parafialnych, ruchów i stowarzyszeń katolickich, a więc animatorzy ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych, liderzy duszpasterstw akademickich, prezesi służby liturgicznej, osoby prowadzące schole młodzieżowe w parafii, odpowiedzialne za wolontariat, a także inni głębiej zaangażowani w duszpasterstwo parafialne, nawet jeśli nie należą do żadnej konkretnej wspólnoty.

Każdy dekanat może wysłać na Synod Młodych czterech przedstawicieli. Delegowanie uczestników należy do dziekana, działającego w porozumieniu z dekanalnym duszpasterzem młodzieży. Miejscem zakwaterowania i dyskusji synodalnych będzie internat Zespołu Szkół Akademickich w Zielonej Górze. Natomiast msza św. i nabożeństwa zaplanowano w różnych kościołach Zielonej Góry.

Szczegółowy program Synodu Młodych

Piątek, 21 września

Sobota, 22 września

19.30 Wieczór modlitewny o dary Ducha Świętego dla młodych (parafia Miłosierdzia Bożego)

Niedziela, 23 września

Organizatorem Synodu Młodych jest Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze