Klerycy wyjadą z seminarium

ks. Andrzej Sapieha

publikacja 22.11.2018 11:11

Uroczystość Chrystusa Króla, przypadająca w tym roku 25 listopada, jest świętem patronalnym Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Tego dnia wykładowcy i alumni paradyskiego seminarium udadzą się do wybranych parafii w całej diecezji.

Klerycy wyjadą z seminarium Tegoroczny odpust ku czci św. Marcina w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. kl. Tomasz Dragańczuk

Podczas Mszy św. wiernym zostanie odczytany list rektora seminarium w Paradyżu - ks. dr. Dariusza Mazurkiewicza.
 
W liście rektora mowa jest o różnych aspektach formacji seminaryjnej: budowaniu w alumnach dojrzałego człowieczeństwa, aby byli zdolni "do nawiązywania dojrzałych relacji, a jednocześnie pozbawionymi surowości, obłudy i bezmyślności"; kształtowaniu pogłębionej duchowości, aby życie i posługa przyszłego kapłana opierały się na relacji z Bogiem i upodobnieniu do Chrystusa; wreszcie kształtowaniu umiejętności rozeznawania, uzdalniającej do "uważnego słuchania, dialogu i miłosiernego towarzyszenia" ludziom.

Rektor wyraża również wdzięczność wszystkim, którzy wspierają seminarium w Paradyżu swoja modlitwą i ofiarami materialnymi. Informuje również o rozpoczęciu przygotowań do koronacji obrazu Matki Bożej Paradyskiej, odbierającego cześć w Kościele seminaryjnym.
 
W Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu aktualnie przygotowuje się do kapłaństwa 27 alumnów. Na pierwszy rok zgłosiło się 5 kandydatów. W maju bieżącego roku 6 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie, a 4 alumnów V roku otrzymało święcenia diakonatu.

Uroczystość Chrystusa Króla obchodzona jest w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.