Żołnierze cali i bezpieczni już w domu

kpt. Tomasz Kwiatkowski

dodane 17.01.2019 22:01

Po sześciomiesięcznym dyżurze w ramach wzmocnienia południowej flanki NATO do Polski powróciła III zmiana PKW Rumunia.

Żołnierze cali i bezpieczni już w domu III zmiana PKW Rumunia rozpoczęła swój półroczny dyżur w lipcu 2018 roku. st. szer. Patryk Szymaniec

Uroczysty apel odbył się 16 stycznia w Międzyrzeczu. Był to również czas podziękowań za dobrze wykonane zadanie oraz wymagającą służbę poza granicami Rzeczypospolitej. Dowódca 17WBZ gen. bryg. dr Robert Kosowski serdecznie przywitał swoich podwładnych słowami: - Zmęczeni, strudzeni, ale uśmiechnięci, bo wracacie do ojczystego kraju, do rodzinnych stron,  w ramiona swoich bliskich. Po ponad sześciomiesięcznej misji poza granicami Rzeczypospolitej, wracacie z poczuciem wzorowo wykonanego zadania.

Dowódca Wielkopolskiej Brygady wręczył także dowódcy III zmiany PKW Rumunia mjr. Marcinowi Szulewie pamiątkową statuetkę.

- Przyszedł czas, żeby zakończyć funkcjonowanie III zmiany Polskiego Kontyngentu (…) Ostatnie 6 miesięcy to dla nas duże doświadczenie, które przyczyniło się do rozwoju potencjału naszych wojsk. (…) Niech wspólny wysiłek polsko-rumuński będzie gwarantem większego bezpieczeństwa tej części Europy - podsumował sześciomiesięczny pobyt w Rumuni mjr Marcin Szulewa.

Z ramienia Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych w ceremonii powitania uczestniczył Szef Zarządu Operacyjnego J-3 w/z płk Rajmund Giera, a 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej reprezentował Zastępca Szef Sztabu ds. operacyjnych płk Piotr Zieja.

PKW Rumunia to stałe zadanie realizowane przez 17 WBZ. Do tej pory zadanie wykonały już trzy zmiany PKW, a kolejna już IV zmiana 15 stycznia przyjęła odpowiedzialności na teatrze działań.

- Choć polska armia realizuje niejako cyklicznie, to za każdym razem staramy się wykonać je na wyższym poziomie. Kontyngent tworzą ludzie, charaktery, a te są unikatowe i niepowtarzalne, dlatego z rejonu działania każdy żołnierz przywiózł bagaż cennych indywidualnych doświadczeń, które z pewnością wykorzystamy i zaadoptujemy w trakcie kolejnego szkolenia. Po okresie rozłąki i intensywnego szkolenia, nadszedł czas na wytchnienie i odpoczynek w rodzinnym gronie. Życzę Wam abyście  wykorzystali ten czas jak najlepiej i abyście wrócili do służby pełni zapału, zaangażowania  i optymizmu - tymi słowami zakończył swoje wystąpienie dowódca Wielkopolskiej Brygady.

III zmiana PKW Rumunia rozpoczęła swój półroczny dyżur w lipcu 2018 roku. W tym czasie zrealizowano liczne szkolenia taktyczne i ogniowe w oparciu o obiekty w Krajowej, jak i na poligonie w Cincu.

Kluczowym sprawdzianem dla wielonarodowego pododdziału było listopadowe ćwiczenie Scorpion Fury-18, które potwierdziło wysoki poziom wyszkolenia polskich i rumuńskich żołnierzy. Ponadto w ramach współpracy z lokalną społecznością żołnierze PKW wzięli udział w obchodach świąt narodowych, akcjach honorowego krwiodawstwa, zawodach sportowych oraz spotkaniach z uczniami rumuńskich szkół i uniwersytetów.