Niech Jahwe darzy!

ks. Marcin Siewruk

dodane 06.04.2019 22:37

Kopia cudownego obrazu św. Józefa Kaliskiego wędrująca po diecezji zielonogórsko-gorzowskiej nawiedziła 6 kwietnia parafię pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku.

Niech Jahwe darzy! Wprowadzenie obrazu św. Józefa Kaliskiego do kościoła parafialnego. ks. Marcin Siewruk /Foto Gość

Eucharystii na rozpoczęcie peregrynacji przewodniczył ks. Radosław Gabrysz, dyrektor ekonomiczny Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

Kult św. Józefa związany z nawiedzeniem cudownego obrazu jest wyjątkowym czasem łaski, jak podkreślali parafianie ze Zbąszynka, oraz mobilizuje do refleksji i stawiania pytań, m.in.: jaką rolę ma do odegrania mężczyzna we współczesnym świecie, czy w ogóle ma w sobie pewną doniosłość? Odpowiedzi na te pytania kaznodzieja poszukiwał w osobie św. Józefa.

– Z jednej strony mamy Adama, którego imię potwierdza, że rodzi się z ziemi i jest w nią zapatrzony. Koncentruje się na krótkiej mecie własnych planów i krótkowzrocznych strategii. Z drugiej strony mamy Józefa, którego imię przywołuje Boża łaskę – "niech Jahwe darzy". Pokazuje na łaskę płynącą z nieba. Kogo wybieramy w naszej codzienności? Józefa pragnącego być podobnym do Boga, Ojca ludzkości? – pytał ks. Radosław Gabrysz.