Dekalog na Drodze Krzyżowej

kk

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 15/2019

publikacja 11.04.2019 00:00

Od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Miłosierdzia trwa ekspiacja ziemi wschowskiej.

– W ubiegłym roku bp Tadeusz Lityński ustanowił we Wschowie sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. – W ubiegłym roku bp Tadeusz Lityński ustanowił we Wschowie sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
Krzysztof Król /Foto Gość

Inspiracją do podjęcia modlitwy była Wielka Pokuta, która odbyła się w 2016 roku na Jasnej Górze. – Chcemy w czasie Wielkiego Postu wynagrodzić Panu Bogu za grzechy nasze, naszych przodków i mieszkańców tej ziemi. Chcemy, aby ziemia wschowska została odnowiona przez Bożego Ducha, dlatego poprosiliśmy, aby w miarę możliwości włączyły się w inicjatywę wszystkie parafie dekanatu. Naszą pokutę przeżywamy, rozważając podczas Drogi Krzyżowej Dekalog – wyjaśnia o. Augustyn Zygmunt OFM, gwardian i proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie. Momentem kulminacyjnym jest Niedziela Miłosierdzia.

– Pan Bóg chce człowiekowi błogosławić, ale otwarcie się na to błogosławieństwo jest możliwe, co zresztą Pan Jezus mówi siostrze Faustynie, jeśli człowiek uzna swoją grzeszność i zwróci się do Miłosierdzia Bożego. Ten czas pokuty ma dotknąć naszych ludzkich serc. Ponieważ tylko wtedy, gdy staniemy w prawdzie przed Bogiem i samym sobą, Jezus może dokonać cudu przemiany naszego serca – zauważa o. Augustyn.

Arkadiuszowi Kuźniackiemu ze Wschowy pomysł wydawał się początkowo niezrozumiały. – Jednak z czasem wrastała we mnie w świadomość potrzeby ekspiacji, zwłaszcza z punktu widzenia mieszkańca Wschowy – zauważa Arkadiusz. – Dziś, kiedy kult maryjny w naszym mieście odradza się na nowo, a miasto rok temu podczas koncertu „Jedno miasto w jednym duchu” w Boże Ciało zostało zawierzone Matce Bożej, potrzeba dopełnienia w postaci ekspiacji, aby nam, mieszkańcom ziemi wschowskiej, żyło się lepiej. To „lepiej” nie musi mieć odniesienia materialnego, ale przede wszystkim duchowe, aby to była nasza „ziemia obiecana” pokoju, miłości i życzliwości, gdzie Pan Bóg będzie uwielbiony. Rozważania przygotował Mieczysław Guzewicz.