Współodpowiedzialność za Kościół

Krzysztof Król

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 17/2019

dodane 25.04.2019 00:00

Pierwsza robocza sesja plenarna I Synodu Diecezji Zielonogórsko--Gorzowskiej odbyła się 13 kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. Czego dotyczyła i o czym dyskutowano?

W obradach bierze udział ponad 200 osób reprezentujących rozmaite środowiska i regiony całej diecezji. Są to zarówno duchowni, jak i świeccy. W obradach bierze udział ponad 200 osób reprezentujących rozmaite środowiska i regiony całej diecezji. Są to zarówno duchowni, jak i świeccy.
Krzysztof Król /foto gość

Podczas spotkania podjęto refleksję nad dokumentem historycznym opisującym dzieje Kościoła zielonogórsko-gorzowskiego, a także nad programowym dokumentem duszpasterskim, który będzie wskazywał główne obszary i kierunki działań w najbliższej przyszłości.

Szukamy kluczy

Podczas pierwszej sesji synodu najwięcej uwagi poświecono pracom komisji Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji. Ks. prof. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz przedstawił propozycję dokumentu historycznego, który wypracowała komisja duszpasterska. Później sprawozdania Parafialnych Zespołów Synodalnych omówił Rafał Włosiński, a dr Paweł Walczak i przewodniczący komisji ks. Robert Patro przedstawili główne wnioski z dotychczasowej pracy. – Problemy, które tutaj sygnalizujemy, to pewna lista przejawów i symptomów. Moim zdaniem potrzebna jest refleksja i analiza, dlaczego jest tak, jak jest. Po to, by nasze działania i zmiany były efektywne – zauważył dr Paweł Walczak. Wnioski dotyczyły zarówno osób duchownych, jak i świeckich. Zwracano uwagę chociażby na lęk przed przekazywaniem większej odpowiedzialności świeckim i małą otwartość na nich.

– Natomiast wśród świeckich widać niechęć do angażowania się we wspólnoty i brania na siebie odpowiedzialności za parafię. Zauważalne są wygórowane oczekiwania wobec duchownych przy równoczesnym niewielkim wkładzie i zaangażowaniu z własnej strony, a także brak ducha misyjności – kontynuował dr Walczak. Praca komisji, jak podkreślił jej przewodniczący, wciąż trwa. – To pierwsze analizy na podstawie tego, co nam dostarczono. Szukamy kluczy do zrozumienia tego, jak Duch Pański nas prowadzi – zaznaczył ks. Robert Patro.

Ważne pytania i wnioski

W wielowątkowej dyskusji zwrócono uwagę m.in. na potrzebę głębszej analizy poruszanych kwestii, jak na przykład wprowadzonego kilkanaście lat temu programu do bierzmowania. – Warto, żeby eksperci przeanalizowali, czy to się sprawdza, czy nie. Jakie są efekty tego programu? To bardzo ważne pytania – podkreślał Jerzy Patelka z parafii pw. św. Antoniego w Nowej Soli.

– Od kilkunastu lat ankietuję narzeczonych, czyli taką grupę, która w 80 proc. przychodzi na kurs przedmałżeński, chociaż nie chodzi do Kościoła. To dość ciekawa grupa, bo kiedy mówimy o tym, że warto by katechizować tych, których w Kościele już nie ma, myślimy właśnie o takich osobach. Przy okazji przygotowania do ślubu pojawiają się i trzeba tylko umiejętnie do nich podejść. Mam dane dotyczące ich religijności i nimi służę – dodał. Z kolei dr Mieczysław Gucewicz, konsultor Rady ds. Rodziny KEP, zwrócił uwagę, że małżeństwo i rodzina powinny stać się dzisiaj centrum duszpasterstwa. – Jesteśmy liderami, jeśli chodzi o liczbę rozwodów w Polsce. Jesteśmy liderami, jeśli chodzi o tempo spadku zawieranych małżeństw. Ciągle jednak wzmacniamy duszpasterstwo ogólne – zauważył dr Guzewicz. – Skoncentrujmy nasze działania na płaszczyźnie małżeństw i rodziny chociaż przez dwa najbliższe lata. Dzisiaj jest ten moment. Jeśli go prześpimy, to nie będzie potem wiele do zagospodarowania – dodał.

Sesję plenarną podsumował ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. – Współodpowiedzialność za Kościół w czasie dzisiejszej debaty bardzo mocno się ujawniła. Te wszystkie głosy pokazują, że nie tylko widzimy bieżące sprawy i problemy, ale też nie boimy się ich artykułować. O taką aktywność proszę w czasie pracy w poszczególnych komisjach oraz podczas sesji plenarnych – apelował bp Tadeusz Lityński.

Uczestnikom synodu leży na sercu dobro diecezjalnego Kościoła, zamierzają oni w nim aktywnie uczestniczyć. Elżbieta Kozakiewicz z komisji Nawrócenie duszpasterskie w kluczu nowej ewangelizacji podkreśla, że ważna jest przestrzeń ewangelizacji młodzieży i dorosłych. – Wielu ludzi korzysta z sakramentów, ale nie są oni przebudzeni do wiary. Mam nadzieję, że Pan Bóg da nam nowe światło i wskazówki, jak mamy działać – zauważa Elżbieta.