Homo homini... bratem

Krzysztof Król

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 17/2019

publikacja 25.04.2019 00:00

Nie robią tego dla nagród, ale warto ich docenić, bo naprawdę na to zasługują. I po, by pokazać światu, że miłość bliźniego to nie przeżytek! Co roku pasterz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wręcza statuetki „Człowiek Człowiekowi”. W tym roku już 20. raz. To wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w działalności charytatywnej inspirowanej duchem ewangelicznym. Kto otrzyma je 27 kwietnia?

WTZ w Gorzowie Wielkopolskim. WTZ w Gorzowie Wielkopolskim.
archiwum Caritas

Kategoria indywidualna

Ewa Chudzińska

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Pani Ewa od 20 lat ubiera ubogich, bezdomnych, rodziny wielodzietne, seniorów i wiele osób będących w potrzebie z terenu Gorzowa Wlkp. i okolic. Jest wolontariuszem bardzo oddanym i zaangażowanym w pomoc i wsparcie dla podopiecznych stowarzyszenia. Wspiera finansowo bezdomnych i ubogie rodziny, nie oczekując w zamian żadnych podziękowań ani uznania. Pani Ewa włączyła też, poprzez swoją posługę dobroczynną i postawę życia, wielu ludzi do modlitwy i wspólnoty Kościoła.

Irena Grubizna

Wnioskodawca: parafia pw. Chrystusa Króla w Tuplicach.

Pani Irena to „człowiek orkiestra”. Czynnie działa w Parafialnym Zespole Caritas w Tuplicach od ponad 15 lat. Inicjuje i organizuje wiele akcji dobroczynnych i charytatywnych na rzecz dzieci, młodzieży, osób chorych i starszych. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i oddaniu pracy wolontarystycznej pani Ireny oraz całego zespołu wiele rodzin otrzymuje paczki, żywność, wsparcie materialne i duchowe. Na panią Irenę zawsze można liczyć – na jej życzliwość, uśmiech, empatię. To osoba, która mimo trudności życiowych zawsze jest pogodną optymistką i zaraża tym wiele osób wokół siebie.

Kazimiera i Ireneusz Dudka

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Nadzieja”.

Państwo Kazimiera i Ireneusz od ponad 25 lat pełnią posługę w Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Nadzieja” w Gorzowie Wlkp. Organizują spotkania modlitewne, kulturalne oraz edukacyjne, w których uczestniczą osoby uzależnione wraz z rodzinami. Są dla ludzi nadzieją i ogromnym wsparciem oraz pobudzeniem wiary w sens Bożych wartości w codziennym życiu małżeństw i rodzin. Państwo Kazimiera i Ireneusz to ludzie, którzy bezinteresownie poświęcają swój wolny czas na rzecz apostolstwa trzeźwości i uzdrawiania miłości między ludźmi.

Krystyna i Ryszard Ilkowscy

Wnioskodawca: parafia pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.

Państwo Krystyna i Ryszard Ilkowscy są wolontariuszami Caritas w parafii od ponad 12 lat. Realizują wiele akcji diecezjalnych na rzecz dzieci, młodzieży, osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. Są bardzo otwarci na potrzeby i problemy drugiego człowieka, na które odpowiadają z wielką życzliwością i empatią. To ludzie ogromnego serca, dla których posługa bliźniemu oraz zaangażowanie charytatywne stanowią niezbędny element codziennego życia.

Krystyna Bojaczuk

Wnioskodawca: parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.

Pani Krystyna pełni posługę charytatywną od ponad 20 lat. Bierze czynny udział w licznych dziełach Caritas w parafii. Cieszy się ogromnym poważaniem i uznaniem mieszkańców Świebodzina i okolic. Jej posługa i cechująca ją wrażliwość na potrzeby innych wypływają z mocnego zakorzenienia w Bogu i przylgnięcia do Niego jako źródła i inspiracji do dobroczynnego działania.

Ks. Jerzy Szakiel

Wnioskodawca: parafialny Zespół Caritas parafii pw. św. Jerzego w Niegosławicach.

Ks. kan. Jerzy Szakiel jest przewodniczącym parafialnego zespołu Caritas parafii pw. św. Jerzego w Niegosławicach. To duszpasterz, który zawsze jest obecny w działaniach dobroczynnych Caritas i nie tylko; duchowny, dla którego dobro i szczęście drugiego człowieka są zawsze priorytetem. Jako egzorcysta wspiera w potrzebie rodziny borykające się z problemem opętania przez Złego. Jest postrzegany jako „szczęśliwy kapłan”, który odnalazł sens swojego życia i posługi w duszpasterstwie oraz pomocy drugiemu człowiekowi.

Magdalena Szandurska

Wnioskodawca: Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.

Pani Magdalena od 13 lat jest wolontariuszem hospicjum oraz stowarzyszenia. Dba o wygodę, wygląd i komfort osób chorych w stadium terminalnym. To osoba o wielkiej empatii, życzliwości i otwartości serca. Nigdy nie oczekuje za swoją posługę wynagrodzenia i podziękowania. Widząc wokół siebie osoby potrzebujące, nie potrafi przejść obojętnie i zawsze wyciąga do nich pomocną dłoń.

S. Aniela Kucińska SMI

Wnioskodawca: Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska.

Siostra Aniela pełni funkcję dyrektora Domu Dziecka w Klenicy. Jej postawę charakteryzuje nie czas pracy, a dyspozycyjność i służba drugiemu człowiekowi przez znaczną część doby. Swoją skromnością, życzliwością, pozytywnym nastawieniem do świata zaraża wszystkich wokół. Jest nadzieją i wzorem do naśladowania nie tylko dla swoich podopiecznych, ale także dla osób przypadkowo spotkanych. Ponadto jej fachowa wiedza terapeutyczna pomaga wielu ludziom wyjść z nałogu i dramatu życia.

S. Irmina Zielińska CSSE

Wnioskodawca: Przedszkole Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze.

Siostra Irmina pracuje w Zielonej Górze na rzecz osób niepełnosprawnych od ponad 20 lat. Jest otwarta na potrzeby mieszkańców, dzieci, młodzieży i osób niesamodzielnych. Dzięki jej zaangażowaniu, pracy i posłudze powstały przedszkole i dom dla seniora; wiele osób i rodzin otrzymało bezcenną pomoc, nie tylko materialną, ale także duchową i modlitewną.

Tadeusz Iżykowski

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Pan Tadeusz pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp. od wielu lat. Jego posługa to wielogodzinne, bezinteresowne i bardzo potrzebne zaangażowanie motywowane chęcią służenia człowiekowi złożonemu niemocą choroby, najczęściej w stadium terminalnym. Działalność pana Tadeusza to permanentne dbanie o placówkę hospicyjną w każdym aspekcie. To oddanie całego serca i wielu godzin wolnego czasu, by chorym żyło się choć trochę lżej.

Kategoria organizacja pozarządowa

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Kramsku

Wnioskodawca: parafialny zespół Caritas parafii pw. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Kramsku prowadzi działalność charytatywną na rzecz lokalnej społeczności od ponad 15 lat. Organizuje we współpracy z parafią i Caritas wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży; podtrzymuje lokalne tradycje i wartości. Monika Jarysz – przewodnicząca koła jest autorytetem w lokalnym środowisku, jest także wolontariuszem Caritas od 19 lat. Koło Gospodyń bierze także czynny udział w życiu parafii i całej wspólnoty; jest często motorem działań dla wielu ludzi.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest placówką dla osób niepełnosprawnych działającą od ponad 25 lat. To miejsce, które dla wielu podopiecznych jest drugim domem, gdzie czują się dobrze i bezpiecznie, gdzie posługują ludzie im oddani, życzliwi i otwarci na ich potrzeby, a jednocześnie ludzie przyjmujący i rozumiejący świat osób niepełnosprawnych takim, jaki jest, bez granic i rzeczy niemożliwych. Taka posługa to wielki dar i wzór do naśladowania.

Kategoria darczyńca (firma)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Wnioskodawca: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze od lat wspiera nie tylko działalność Caritas Diecezjalnej, ale też wielu parafii oraz innych organizacji pozarządowych w całym regionie. Jest to wsparcie finansowe, rzeczowe, ale także edukacyjne skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Współpraca z Lasami Państwowymi to czynienie dobra w sposób radosny, pełen entuzjazmu. Wartością bezcenną jest postawa dyrekcji i współpracowników, którzy zawsze są gotowi pomóc drugiemu człowiekowi i dlatego mogą być wzorem i przykładem dla innych instytucji w regionie i w Polsce.