Komunikat bp. Lityńskiego w sprawie święceń diakonatu i kapłaństwa

Krzysztof Król

publikacja 04.05.2019 16:10

- Dziękując Bogu za dar ich powołania, modlę się o ich świętość, wierność i otwartość na wszystkich ludzi, zwłaszcza chorych i ubogich - napisał bp Tadeusz Lityński w specjalnym komunikacie do wiernych.

Komunikat bp. Lityńskiego w sprawie święceń diakonatu i kapłaństwa Bp Tadeusz Lityński. Ks. Marcin Siewruk /Foto Gość

Drodzy Diecezjanie!

W tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania papież Franciszek napisał, że nie ma większej radości niż zaryzykowanie życia dla Pana, chociaż nie zawsze łatwo jest rozeznać swoje powołanie i ukierunkować swe życie we właściwy sposób.

Mając na uwadze te słowa, z tym większą wdzięcznością wobec Boga pragnę poinformować, że w naszej diecezji młodzi ludzie wciąż potrafią odkryć wezwanie do służby w Kościele i ufnie na nie odpowiadać. Ciesząc się ich otwartością na Boże wezwanie, po kilkuletnim czasie modlitwy, formacji duchowej i intelektualnej oraz rozeznaniu wspólnoty Kościoła, udzielę im sakramentu święceń.

Do święceń diakonatu w bazylice pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie w dniu 11 maja br. o godz. 11.00 przystąpią następujący alumni:

  • Dawid Klepusewicz – z parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli,
  • Wojciech Lisiewicz – z parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze,
  • Paweł Mikołajczak – z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie.

Do święceń prezbiteratu w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze w dniu 25 maja br. o godz. 10.00 przystąpią następujący diakoni:

  • Rafał Lisicki – z parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu,
  • Wojciech Przyborowski – z parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach,
  • Sebastian Pytlik – z parafii pw. św. Stanisława BM we Wschowie,
  • Mateusz Topolski – z parafii pw. św. Henryka w Sulęcinie,
  • Rafał Zbrożek – z parafii pw. Ducha Świętego w Słubicach.

Dziękując Bogu za dar ich powołania, modlę się o ich świętość, wierność i otwartość na wszystkich ludzi, zwłaszcza chorych i ubogich. Ośmielam się także prosić o kolejne powołania do służby w naszym diecezjalnym Kościele, tak by nigdy nie zabrakło szafarzy słowa i sakramentów

Korzystając z okazji pragnę podziękować rodzinom tych alumnów i diakonów oraz wszystkim wiernym, zarówno duchownym, jak i świeckim tych parafii, z których wywodzą się otrzymujący w tym roku święcenia diakonatu i prezbiteratu. Bez świadectwa Waszego życia dar ich powołania nie mógłby się właściwie rozwinąć.

Dziękuję także formatorom i wykładowcom Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu za towarzyszenie kandydatom do diakonatu i kapłaństwa. Życzliwą wdzięcznością ogarniam także wszystkich, którzy swoją modlitwą i ofiarami wspierają nasze Seminarium. To dzięki Wam, Drodzy Diecezjanie, każdego roku możemy cieszyć się uroczystością święceń.

Na te radosne wydarzenia pragnę dzisiaj wszystkich serdecznie zaprosić i już teraz oddaję całą diecezję, a zwłaszcza kandydatów do święceń i ich bliskich, w opiekę Maryi Wychowawczyni Powołań Kapłańskich i z serca błogosławię.

+ Tadeusz Lityński
biskup zielonogórsko-gorzowski