Ozdobo Paradyża, módl się za nami

Krzysztof Król

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 20/2019

publikacja 16.05.2019 00:00

Rektor seminarium ks. Dariusz Mazurkiewicz mówi o planowanej koronacji wizerunku Maryi, niezawodności Jej wstawiennictwa i potrzebie modlitwy za młodych, by potrafili odczytać swoje powołanie.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. D. Mazurkiewicz. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. D. Mazurkiewicz.
Krzysztof Król /Foto Gość

Krzysztof Król: Podczas Pielgrzymki Przyjaciół Paradyża rozpoczęło się przygotowanie do koronacji obrazu MB Paradyskiej. Skąd ten pomysł?

ks. Dariusz Mazurkiewicz: Zwyczaj koronacji słynących łaskami wizerunków maryjnych zrodził się w Kościele już w VIII wieku. Jego celem jest podkreślenie ich godności i autentyczności kultu. We wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym do „Obrzędów koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny” czytamy: „Wypada koronować tylko te wizerunki, do których wierni zwracają się z tak wielką ufnością w pomoc Matki Bożej, że otacza je sława, a miejsca, gdzie są czczone, stały się ośrodkiem kultu liturgicznego i chrześcijańskiej gorliwości”. Taką czcią otaczany jest wizerunek Maryi w naszym seminaryjnym kościele. Dlatego mam głęboką nadzieję, że myśl o koronacji obrazu Matki Bożej Paradyskiej jest z natchnienia Bożego. Zrodziła się ona zresztą w głowach wielu osób. Pomysł został przedstawiony biskupowi diecezjalnemu, który z entuzjazmem go zaakceptował. Tym, co skłoniło nas do rozpoczęcia przygotowań do koronacji, była nadzieja, że modlitwa całej diecezji i ofiarowanie się Matce Bożej zaowocują wzrostem powołań kapłańskich do naszego seminarium.

Jak będzie wyglądało to przygotowanie i kiedy odbędzie się koronacja?

Przygotowanie do koronacji przede wszystkim ma mieć charakter modlitewny. Chcemy w najbliższym roku zapraszać do Paradyża różne grupy modlitewne i wspólnoty funkcjonujące w naszej diecezji, by wspólnie modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej. Również w naszym seminarium chcemy ożywić pobożność maryjną i uczynić ją osnową formacji w najbliższym roku akademickim. Natomiast na pytanie, kiedy dokładnie dojdzie do aktu koronacji, nie chciałbym na razie odpowiadać, ale mam nadzieję, że będzie to w roku 2020.

Proszę przybliżyć nam historię obrazu…

Obraz Madonny z Dzieciątkiem, która nosi miano Ozdoby Paradyża, wykonany został w roku 1650 w Bolonii przez nieznanego włoskiego malarza na zlecenie pierwszego paradyskiego opata komendatoryjnego Zygmunta Czyżewskiego. Niedługo potem został przywieziony do Paradyża i od tego czasu stał się obiektem pielgrzymek. To pielgrzymowanie jest obecne także dzisiaj, bowiem przyjeżdżające do Paradyża grupy pielgrzymów nigdy nie omijają kaplicy, w której znajduje się obraz Matki Bożej. Widać to również po liczbie składanych tam intencji. To naprawdę jest miejsce kultu, nie tylko dla mieszańców paradyskiego domu, ale również dla wielu, przyjeżdżających niekiedy z daleka, osób. Nie ma chyba w naszej diecezji księdza, który by podczas swojej formacji nie spędził wielu godzin na modlitwie przed obrazem Matki Bożej Paradyskiej. Tam zawsze zostawiało się wszystkie swoje troski, niepokoje i nikt nie odchodził stamtąd z poczuciem niewysłuchania. I tak jest do dzisiaj!

Podczas wspomnianej na początku pielgrzymki poprosił Ksiądz członków Przyjaciół Paradyża o modlitwę w intencji powołań Litanią do MB Paradyskiej. Ale chyba każdy z nas powinien modlić się o nowe powołania?

Troska o powołania jest wpisana w naszą chrześcijańską modlitwę. Ona wybrzmiała już z ust Jezusa w Wieczerniku, gdy modlił się za swoich uczniów, i powinna być również obecna w naszych sercach. Także od niej zależy, czy młodzi ludzie będą potrafili odkrywać powołanie, do którego Bóg ich wzywa. Litania do Matki Bożej Królowej Powołań Kapłańskich, która powstała w naszym seminarium, jest tylko jedną z form tej modlitwy. Myślę, że każdy z nas ma swój sposób zwracania się do Boga. I wierzę, że dzięki tej modlitwie nasze seminarium na nowo zapełni się alumnami gotowymi realizować swoje powołanie.