Idźcie do św. Józefa

Krzysztof Król

publikacja 15.05.2019 12:00

Obraz św. Józefa Kaliskiego 14 maja trafił do parafii pw. św. Wojciecha w Gorzowie Wlkp. Wizerunek nawiedził także Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II, które prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna.

Idźcie do św. Józefa Peregrynacja obrazu św. Józefa w parafii pw. św. Wojciecha w Gorzowie Wlkp. Krzysztof Król /Foto Gość

Tego dnia misjonarzem peregrynacji był ks. Henryk Grządko, który jest diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. – Chcę dziś pokazać, dlaczego wzór św. Józefa jest wciąż aktualny i zachęcić wszystkich do tego, aby uciekać się do niego i wypraszać za jego przyczyną łaski – mówił ks. Grządko.

– Warto go naśladować w wielu rzeczach, na pewno w tym, aby rozwijać modlitwę. A także, tak jak on zabiegać o dojrzałą miłość, aby w naszych rodzinach było jej więcej. I przede wszystkim, ta jak św. Józef, strzec Pana Jezusa w naszym życiu i nie dać Go sobie zabrać – dodał.

Przypomnijmy, że obraz św. św. Józefa z sanktuarium w Kaliszu został namalowany ok. 1673 roku przez nieznanego autora. Namalowany na dużym płótnie wizerunek przedstawia św. Józefa i Maryję prowadzących małego Jezusa. Scena ta przedstawia prawdopodobnie powrót dwunastoletniego Jezusa do domu, pod odnalezieniu Go przez Rodziców w świątyni. Nad trzema postaciami unosi się w promieniach Duch Święty i wypowiada słowa: „Idźcie do Józefa”.

Według tradycji początki obrazu sięgają 1670 roku, kiedy za przyczyną św. Józefa nieuleczalnie chory mieszkaniec jednej z podkaliskich wsi został uzdrowiony. Jako wotum kazał namalować wizerunek Świętej Rodziny i umieścił go w kaliskiej kolegiacie .

Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 roku.