Św. Józefie, czuwaj nad naszymi rodzinami

Krzysztof Król

dodane 16.05.2019 22:20

Do zakończenia peregrynacji obrazu Świętej Rodziny z sanktuarium w Kaliszu zostały już tylko dwa tygodnie. Dziś wizerunek dotarł do Jasienia.

Św. Józefie, czuwaj nad naszymi rodzinami Peregrynacja obrazu św. Józefa Kaliskiego w Jasieniu. Krzysztof Król /Foto Gość

Obraz przywitał nie tylko proboszcz parafii ks. Roman Wróbel, ale także wierni.

– Bóg wyznaczył ci zadanie, zaufał bezgranicznie, powierzając rolę strażnika swojego planu i miłości dla świata. Z ogromnym poświęceniem i oddaniem wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna Świętej Rodziny. Dzisiaj także i my przychodzimy do ciebie, aby oddać twojej opiece nasze rodziny. Powierzamy ci troski i obawy związane ojcostwem i macierzyństwem. Czuwaj nad naszymi rodzinami, pomóż nam dojrzale i z pełną odpowiedzialnością wypełniać rodzicielskie obowiązki. Naucz nas przez twoje czułe ojcostwo otwierać się coraz bardziej na misję, jaką nam Bóg powierza – mówił Sebastian Zysk.

W imieniu wolontariuszy Caritas św. Józefa przywitał Sławomir Kiewlicz. – Czas twojego nawiedzenia jest błogosławieństwem dla naszych rodzin. Ucz nasz żyć z Jezusem i dla Jezusa – wołał pan Sławomir.

Natomiast w imieniu nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. patrona Kościoła powitał Stanisław Kawa. – Oświecaj powołanych do służby Chrystusowi nadzwyczajnych szafarzy powołanych do pomocy przy rozdzielaniu Najświętszego Ciała Pana Jezusa. Niech ta posługa przenika nas do głębi. Maryjo, Matko Zbawiciela, która niosąc Jezusa pod sercem, z pośpiechem zdążałaś do Elżbiety, uproś nam, szafarzom, wielkiej gorliwości, gdy śpieszymy do powierzonych nam chorych – mówił pan Stanisław.

Misjonarzem peregrynacji był ks. Tomasz Gierasimczyk.