Idę z odwagą

kk

|

Gość Zielonogórsko-Gorzowski 22/2019

publikacja 30.05.2019 00:00

W zielonogórskiej konkatedrze 25 maja bp Tadeusz Lityński udzielił święceń prezbiteratu trzem diakonom z Wyższego Seminarium Duchownego.

Nowi kapłani z biskupem i przełożonymi seminaryjnymi. Nowi kapłani z biskupem i przełożonymi seminaryjnymi.
Krzysztof Król /Foto Gość

Mszę św. koncelebrowali bp Adam Dyczkowski, bp Stefan Regmunt i bp Paweł Socha, a także wielu prezbiterów. – Owocność posługi kapłańskiej zależy od głębi obecności Jezusa w życiu kapłana – podkreślił w homilii bp Tadeusz Lityński.

Święcenia kapłańskie w zielonogórskiej konkatedrze przyjęli: Rafał Lisicki z parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu, Wojciech Przyborowski z parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach i Sebastian Pytlik z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie. – Oczywiście pewien lęk, co przyniesie jutro, zawsze towarzyszy człowiekowi, ale idę z odwagą w przyszłość, bo czerpię z tych doświadczeń, które kształtowały moje powołanie, czyli konkretnych wzorców kapłańskich postawionych mi przez Pana Boga na mojej drodze – powiedział tuż po święceniach ks. Sebastian, którego będą wspierać najbliżsi. – Jestem szczęśliwa i cieszę się, że mój syn wybrał taką drogę – zapewniła mama Anna.