Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów

ks. Marcin Siewruk

publikacja 19.10.2019 14:32

W Dniu Modlitw o Świętość Kapłanów proboszczowie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej uczestniczyli w Paradyżu w kapłańskim czuwaniu modlitewnym.

Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów Centralnym wydarzeniem kapłańskiego czuwania modlitewnego była celebracja Mszy św. ks. Marcin Siewruk /Foto Gość

Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów ustanowił w 1995 r. papież św. Jan Paweł II.

W programie paradyskiego czuwania znalazły się: modlitwa uwielbienia, sakrament pojednania, konferencja o Eucharystii, panel dyskusyjny oraz celebracja Mszy św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego.

W liturgiczne wspomnienie męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 19 października, duchowni pełniący funkcje proboszczów wyrażając troskę o duchowość kapłańską modlili się o świętość.

- Potrzebujemy abyśmy byli razem, jako bracia, i wspólnie zanosili modlitwy w intencjach, które są dla nas bliskie. Może się zdarzyć i sam tego doświadczam, że jesteśmy dla innych, natomiast my również jesteśmy powołani do świętości. Przed nami wielkie wyzwania. Dobrze, że jesteśmy tutaj i przez kapłańską modlitwę chcemy dążyć do świętości, która jest naszą misja i zadaniem. Nikt i nic nie może nas z tego pragnienia zwolnić - powiedział bp Tadeusz Lityński.

Temat konferencji formacyjnej wygłoszonej przez o. Michała Legana OSPPE była Eucharystia - centrum życia Kościoła, wiary i osobistego uświęcenia.

- Podejmowany temat jest wyjątkowo piękny, jeśli nie najpiękniejszy. Eucharystia jest centralnym wydarzeniem dla naszego powołania, wiary i życia. Bez Eucharystii to wszystko nie miałoby sensu... Bóg bez wahania oddał ostatnią kroplę krwi swojego Syna, abyśmy mogli żyć i zostać uratowani od straszliwego wirusa grzechu. Czysta krew Jezusa, uwalniająca od grzechu jest codziennie w kapłańskich dłoniach - mówił paulin z jasnogórskiego sanktuarium.