A jak to było z księdza powołaniem?

Krzysztof Król

publikacja 08.05.2020 13:20

Każdy ksiądz to inna historia powołania. Jak to było w przypadku ks. Mariusza Dudki, który jest diecezjalnym duszpasterzem rodzin i proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Zielonej Górze (Zawada)?

A jak to było z Księdza powołaniem?
Gość Zielonogórsko-Gorzowski