Wielka prośba diakonów przed święceniami

Krzysztof Król

publikacja 15.05.2020 11:00

Już 23 maja w kościele Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu pięciu diakonów przyjmie święcenia kapłańskie. O co proszą na początku rekolekcji?

Wielka prośba diakonów przed święceniami Diakoni, którzy 23 maja przyjmą święcenia kapłańskie. Krzysztof Król /Foto Gość

Rekolekcje rozpoczynają się dzisiaj w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Poprowadzi je ojciec duchowny ks. Tadeusz Kuźmicki.

Diakoni do wszystkich diecezjan mają wielką prośbę. – Drogi naszego życia, naszego powołania są różne. W naszej diecezji wszystkie jednak wiodą przez Paradyż. Już niedługo, 23 maja, w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Marcina, pod okiem Matki Bożej Ozdoby Paradyża, Królowej powołań kapłańskich, przyjmiemy sakrament święceń w stopniu prezbiteratu, stając się kapłanami na wzór Chrystusa – mówi dk. Dawid Klepusewicz.

– Do tego ważnego wydarzenia musimy się jednak odpowiednio przygotować duchowo. W piątek 15 maja razem z kandydatem do święceń diakonatu rozpoczynamy sześciodniowe rekolekcje, które poprowadzi nasz ojciec duchowny, ks. Tadeusz Kuźmicki. Na czas tych duchowych ćwiczeń zwracamy się do wszystkich Diecezjan z gorącą prośbą o modlitwę w naszej intencji. To właśnie dzięki Waszej modlitwie możemy dobrze zrealizować swoje kapłańskie powołanie, naśladując naszego Zbawiciela, który sam tak często w czasie swojej działalności oddawał się rozmowie z Ojcem. Prosimy, aby Wasza modlitwa towarzyszyła nam w tym czasie bezpośredniego przygotowania. Jednocześnie dziękujemy za wszelkie wyrazy wsparcia i życzliwości, jakich doznaliśmy przez całą naszą formację seminaryjną i jakich doznajemy nieustannie. Mamy nadzieję, że sami duchowo umocnieni, będziemy mogli w przyszłości umacniać innych – dodaje.