Świadkowie Zamrtwychwstania

Krzysztof Król

publikacja 04.06.2020 21:06

Animator Ruchu Światło-Życie z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu dzieli się swoim doświadczeniem spotkania ze Zmartwychwstałym.

Świadkowie Zmartwychwstania #13 Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego
Via Lucis