Kuria diecezjalna

dodane 18.09.2012 00:21

65-075 Zielona Góra, pl. Powstańców Wlkp. 1 skr. poczt. 178 tel. 68 451 23 30, fax 68 451 23 31

e-mail: kuriazg@zgora-gorzow.opoka.org.pl; kuria@kuria.zg.pl

www.kuria.zg.pl

rzecznik: e-mail: A.Sapieha@kuria.zg.pl

WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ

BIURO BISKUPA DIECEZJALNEGO
BISKUP DIECEZJALNY:
bp dr Stefan REGMUNT
tel. 68 451 23 40
wtorek, piątek: 1000-1300, środa: 1130-1300,
czwartek (w Gorzowie Wlkp. przy ul. Obotryckiej 10, II pietro): 1000-1300
e-mail: bp.s.regmunt@episkopat.pl

 

SEKRETARIAT BISKUPA DIECEZJALNEGO:
ks. mgr Stanisław BRASSE – sekretarz
tel. 68 451 23 39; kom. 694 41 30 14
e-mail: s.brasse@kuria.zg.pl

 


KANCELARIA
ks. kan. dr Piotr KUBIAK - kanclerz kurii
tel. 68 451 23 34
e-mail: P.Kubiak@kuria.zg.pl
http://kancelaria.kuria.zg.pl (dostęp chroniony hasłem)

NOTARIAT
ks. dr Andrzej SAPIEHA – dyrektor notariatu
tel. 68 451 23 38
e-mail: A.Sapieha@kuria.zg.pl

ARCHIWUM
ks. dr Robert KUFEL – archiwista
tel./fax 68 459 33 20
pl. Powstańców Wlkp. 2A, 65-075 Zielona Góra, skr. poczt. 178
e-mail: R.Kufel@kuria.zg.pl
http://archiwum.kuria.zg.pl


SĄD KOŚCIELNY DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
ks. kan. lic. mgr Janusz ZIELIŃSKI - Wikariusz sądowy biskupa (oficjał)
tel. 95 720 56 36
tel./fax 95 720 48 20 – sekretariat
900-1300 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt
ul. Żeromskiego 22, 66-400 Gorzów Wlkp., skr. poczt. 875
e-mail: tribunal@zgora-gorzow.opoka.org.pl

TRYBUNAŁ II INSTANCJI
Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński
ul. Królowej Korony Polskiej 28e, 70-485 Szczecin
tel. 91 422 65 23


TRYBUNAŁ BEATYFIKACYJNY SŁUGI BOŻEGO BP. WILHELMA PLUTY
ks. dr Dariusz GRONOWSKI - postulator
ks. kan. dr Grzegorz CYRAN – delegat biskupa diecezjalnego
ks. kan. dr Piotr KUBIAK – promotor sprawiedliwości


WYDZIAŁ CHARYTATYWNY

- CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
ks. kan. mgr Marek KIDOŃ – dyrektor
kom. 508 18 04 70
e-mail: mkidon@caritas.pl

BIURO W ZIELONEJ GÓRZE:
ul. Kościelna 6, 65-064 Zielona Góra
tel. 68 415 20 01, kom. 600 98 80 81, fax 68 411 02 97
e-mail: zielonagora@caritas.pl
http://www.caritas.zgora.pl

BIURO W GORZOWIE WLKP.:
ul. Czereśniowa 15, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 740 20 01, 95 722 91 92, kom. 600 98 77 48, fax 95 737 40 11
e-mail: gorzow@caritas.pl

- Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
ks. kan. mgr Andrzej KOŁODZIEJCZYK – dyrektor
tel./fax 95 729 52 75
ul. Czereśniowa 15, 66-400 Gorzów Wlkp.

- Centrum Wolontariatu
kom. 600 98 64 94
ul. Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra

- Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
tel. 95 737 40 06, kom. 604 95 63 04
ul. Wojska Polskiego 140, 69-100 Słubice

FUNDACJA „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”
ks. kan. mgr Andrzej KOŁODZIEJCZYK – koordynator

 

KATOLICKI OŚRODEK REHABILITACYJNO-READAPTACYJNY „ANASTASIS”
ks. mgr inż. Wojciech MIŁEK – kierownik
Strychy 42, 66-342 Goraj, tel. 95 749 30 29

 

DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI
ks. kan. lic. mgr Henryk GRZĄDKO

 

WYDZIAŁ DS. DUCHOWIEŃSTWA I OSÓB KONSEKROWANYCH
tel. 68 451 23 44
poniedziałek, środa, piątek: 1100-1300
 


WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI
- SEKCJA DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO
tel. 68 451 23 47
 

- SEKCJA DUSZPASTERSTWA RODZIN
ks. kan. dr Dariusz ORŁOWSKI - dyrektor
tel. 68-451-23-51
e-mail: D.Orlowski@kuria.zg.pl
http://ddr.kuria.zg.pl

- REFERENT DS. OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH:
ks. kan. mgr Rafał ZENDRAN
tel: 76 834 07 10
e-mail: rafixz@wp.pl

 

- DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO ZDROWIA
 

- SEKCJA DUSZPASTERSTWA ŚRODOWISK ZAWODOWYCH
 

- DUSZPASTERSTWO NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW:
http://kdn.kuria.zg.pl


WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
ks. kan. mgr Robert PATRO – dyrektor
tel. 68 451 23 53
e-mail: R.Patro@kuria.zg.pl

 

- DIECEZJALNY DUSZPASTERZ AKADEMICKI
ks. lic. mgr Dariusz DENUSZEK
tel. 68-327-02-70 (wew. 24), kom. 792-387-935
ul. Chrobrego 8, 65-052 Zielona Góra
e-mail: ddeny@poczta.fm

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ks. kan. mgr Wojciech JUREK - dyrektor
tel. 68 451 23 46
e-mail: W.Jurek@kuria.zg.pl
- DIECEZJALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW
ks. kan. mgr Andrzej IGNATOWICZ
tel.: 68 451 23 99, kom. 603 78 88 68
dyżur w kurii: środa, godz. 1030-1230
e-mail: a.ignatowicz@duchzg.pl

 

WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ
ks. dr Wojciech LECHÓW – dyrektor
tel. 68 451 23 52, kom. 666 02 82 44
www.katechetyka.kuria.zg.pl; http://www.wnkkuria.pl
e-mail: W.Lechow@kuria.zg.pl; wnk@kuria.zg.pl

 

Tagi: