Kuria diecezjalna

publikacja 18.09.2012 00:21

Kuria Zielonogórsko-Gorzowska

adres: 65-075 Zielona Góra, pl. Powstańców Wlkp. 1

tel.: 68 451 23 30

e-mail: kuria@diecezjazg.pl

www.diecezjazg.pl

BISKUP DIECEZJALNY

bp Tadeusz LITYŃSKI
ul. Kilińskiego 9
65-508 Zielona Góra
tel. 68 453 68 77
e-mail: talit@wp.pl

SEKRETARIAT BISKUPA DIECEZJALNEGO
ks. Norbert Lasota – sekretarz
kom. 666 028 247
e-mail: n.lasota@diecezjazg.pl

KANCELARIA KURII
ks. kan. dr Piotr KUBIAK - kanclerz kurii
tel. 68 451 23 35
e-mail: P.Kubiak@diecezjazg.pl

RZECZNIK PRASOWY KURII
ks. dr Andrzej SAPIEHA
tel. 68 451 23 38
e-mail: A.Sapieha@diecezjazg.pl

WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI
ks. kan. Robert PATRO
tel. 68 451 23 53
e-mail: R.Patro@diecezjazg.pl

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

ks. dr Mariusz DUDKA - dyrektor
tel. 68 451 23 51
e-mail: M.Dudka@diecezjazg.pl
www.dlarodziny.org.pl

 

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
ks. Łukasz MALEC - dyrektor
tel. 734 430 294
e-mail: L.Malec@diecezjazg.pl
www.facebook.com/CentrumDDM

 WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ
ks. dr Wojciech LECHÓW - dyrektor
tel. 68 451 23 52
e-mail: W.Lechow@diecezjazg.pl
www.wnk.diecezjazg.pl

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ks. Tadeusz STANISŁAWSKI - dyrektor
tel. 68 451 23 42
e-mail: ekonom@diecezjazg.pl

POSTULACJA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO SŁUGI BOŻEGO BP. WILHELMA PLUTY
ks. dr Dariusz GRONOWSKI - postulator
tel. 68 459 33 29
postulator@diecezjazg.pl

CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
ks. kan. Stanisław PODFIGÓRNY – dyrektor
e-mail: dyrektor.zgora@caritas.pl

BIURO DIECEZJALNE

ul. Gen. J. Bema 32-34
65-170 Zielona Góra
kom. 535 442 544

SĄD KOŚCIELNY DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

ks. kan. Janusz ZIELIŃSKI - Wikariusz sądowy biskupa (oficjał)
tel./fax 95 720 48 20 – sekretariat
ul. Żeromskiego 22, 66-400 Gorzów Wlkp., skr. poczt. 875
e-mail: sad@diecezjazg.pl

Przyjmowanie interesantów: pn-pt (z wyjątkiem świąt) w godz. 9.00-13.00

TRYBUNAŁ II INSTANCJI
Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński
ul. Królowej Korony Polskiej 28e, 70-485 Szczecin
tel. 91 422 65 23

ARCHIWUM DIECEZJALNE

ks. dr Robert KUFEL – dyrektor
os. Kaszubskie 8, 65-548 Zielona Góra
kom. 666 028 237
e-mail: R.Kufel@diecezjazg.pl
archiwum@diecezjazg.pl
www.archiwum.diecezjazg.pl